Advocatuur

De advocaten van V.O. bieden juridische diensten op een breed terrein, waaronder algemeen burgerlijk recht en ondernemingsrecht. Wij  weten goed raad in complexe zaken. De rechtspraktijk van V.O. wordt gekenmerkt door direct contact en dienstverlening op maat. Wij zijn bedreven in het out of the box-denken bij specifieke juridische vraagstukken.

Specifieke rechtsgebieden waar wij ons op richten, zijn bijvoorbeeld  verbintenissenrecht,  onrechtmatige daad, ondernemingsrecht, insolventierecht en merkenrecht. Daarnaast houden wij ons bezig met het beoordelen of opstellen van IE-overeenkomsten en allerhande gerelateerde documenten, zoals geheimhoudingsovereenkomsten (NDA’s). Wij zijn geregeld betrokken bij zogenoemde juridische scans, d.w.z. het beoordelen van verschillende overeenkomsten binnen een bedrijf, ter ondersteuning van het interne contractbeheer. Wij opereren als zelfstandige advocaten onder de naam Oostenbroek Advocaten.

De kracht van onze advocaten ligt in de combinatie van een algemene commerciële praktijk met specialistische expertise in gevallen waar wij door een aantal van onze klanten worden ingeschakeld op het gebied van intellectueel eigendomsrecht. In samenwerking met de gemachtigden van V.O. verlenen wij juridische IE‑diensten, met name voor middelgrote bedrijven en ondernemers, waaronder professionele advisering in juridische zaken betreffende merkenrecht en copyright, licentieovereenkomsten, NDA's, knowhow-overdrachten en procesvoering. 

U kunt contact opnemen met Nick Oostenbroek, Partner en Hoofd van de sectie Legal (+31 70 352 42 24 of n.oostenbroek@vo.eu) voor meer informatie.