Octrooien

Octrooien vormen de kernactiviteit van V.O. Onze octrooigemachtigden adviseren u bij het aanvragen, verwerven en in stand houden van octrooien, en bij het verdedigen daarvan in bijvoorbeeld inbreukzaken. Met meer dan 60 professionals hebben we alle denkbare technische disciplines in huis om dat met succes te doen in een brede waaier van activiteiten van biotechnologie tot halfgeleiders, van voedingsmiddelen- en gezondheidstechnologie tot telecommunicatie. Met onze expertise en een goed begrip van waar het in uw bedrijf om draait, kunnen we al uw IE-belangen vanuit uw perspectief behartigen.

Onze diensten op het gebied van octrooien omvatten onder meer:

 • Opstellen en indienen van Belgische, Nederlandse, Duitse, Europese en internationale (PCT) octrooiaanvragen
 • Behandeling van octrooiaanvragen tijdens het verleningsonderzoek en vertegenwoordiging in oppositieprocedures bij het Europees Octrooibureau
 • Behandeling van internationale (PCT) octrooiaanvragen bij de World Intellectual Property Organisation
 • Behandeling van octrooiaanvragen bij de Belgische (DIE), Nederlandse (NLOC) en Duitse (DPMA) overheidsinstanties voor Intellectuele Eigendom
 • Behandeling van octrooiaanvragen over de hele wereld in samenwerking met buitenlandse collega's. Onze expertise voor China is gebundeld in de V.O. China Desk.
 • Recherches naar stand van de techniek en landscaping
 • Inbreukadvies en advies over de geldigheid van octrooien
 • Advies over vrijheid van uitbating
 • Coördinatie en inhoudelijke advisering bij geschillen tussen twee of meer partijen
 • Advies aan  en vertegenwoordiging van cliënten in rechtszaken, in samenwerking met advocaten
 • Coördinatie van nationale fase en vertaling van Europese octrooien in alle landen
 • Geheel of gedeeltelijk beheren van uw IE-administratie
 • Outsourcing:het bijstaan van interne octrooiafdelingen van ondernemingen en instellingen bij specifieke octrooiwerkzaamheden volgens een van te voren overeengekomen samenwerkingsmodel

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco Molling, +32 16 24 08 50, m.molling@vo.eu.