Disclaimer

V.O. is de handelsnaam van Vereenigde Octrooibureaux N.V. De informatie op deze website wordt regelmatig geactualiseerd en is van algemene aard om het publiek op de hoogte te houden van haar onderneming en werkterrein. Vereenigde Octrooibureaux N.V. is evenwel niet aansprakelijk voor de gevolgen van het enkel afgaan op de inhoud van deze website en daarmee van eventuele onvolledige en/of onjuiste informatie. Voorts wordt verwezen naar de Engelse disclaimer op deze website. 

Alle intellectuele-eigendomsrechten, waaronder, maar niet uitsluitend auteursrechten en databankrechten, berusten bij Vereenigde Octrooibureaux N.V. Verveelvoudiging, ontlening en/of opneming van enige inhoud van deze website vergt voorafgaande schriftelijke toestemming. De informatie op deze website mag worden gelezen en uitsluitend voor eigen gebruik worden gedownload of afgedrukt.