Annelies de Bosch Kemper-de Hilster

 • "The first quality of style is clarity (Aristoteles)"
  • Biografie

  • Annelies de Bosch Kemper is sinds 2000 advocaat bij V.O. en sinds 2007 Senior Associate. Voordat ze bij V.O. in dienst trad was als advocaat verbonden aan een kantoor met een meer algemeen commerciële praktijk. Zij heeft civiel recht en ondernemingsrecht aan de Universiteit van Leiden gestudeerd en is gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht.

   Annelies biedt cliënten van V.O. juridisch advies en ondersteuning bij procesvoering. Zij richt zich voornamelijk op IE-recht, verbintenissenrecht (IE-contracten) en octrooiherstelprocedures. Haar generalistische achtergrond maakt echter dat zij ook oog heeft voor raakvlakken met andere rechtsgebieden zoals onrechtmatige daad, insolventierecht, arbeidsrecht en schuldinvordering. Net als de andere advocaten van V.O. beseft zij heel goed dat juridisch advies zowel juist als praktisch dient te zijn.

   Annelies is overigens hoofd van de afdeling Overdrachten van V.O. en begeleidt advocaten in opleiding. Verder is zij lid van de redactie van V.O.’s nieuwsbrief en van de  V.O. China Desk.

  • Werkervaring

  • Advocaat, V.O. (2000-heden)
  • Advocaat, Van Driel & Nienhuis Advocaten en belasting adviseurs Assen (1994-2000)
  • Student Trainee, Clifford Chance Amsterdam (1993)
  • Opleiding

  • Mediation cursus (Van der Hoeven/Nelissen) (2006)
  • Grotius IP-recht (post graduate) (2002)
  • Grotius Bouwrecht (post graduate) (2000)
  • Beroeps opleiding Advocatuur(1997)
  • Mr., Nederlands Recht, Universiteit Leiden (1994)
  • Specialisaties

  • Legal scans
  • Licenties
  • Overeenkomsten / contracten
  • Recht, Nederlands
  • Recht, burgerlijk / bedrijfs- / insolventie-
  • Recht, intellectuele-eigendoms-
  • Latest thinking

  • Lecture “IP agreements” for NIVD-members (suppliers of Dutch Ministry of Defence)
  • Lecture “IP agreements” for clients of V.O.
  • • Lecture “cooperation and IP” for entrepreneurs at the “Innovatiespotter” event organized by the innovation network in the North of the Netherlands
  • Lecture “Overview Dutch Contract law” for students of TiasNimbas, the business school of Tilburg University and TU/e
  • Lecture “cooperation and IP” for clients of ABN-AMRO
  • Nevenactiviteiten

  • Lid Medezeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet (2001 - 2014)
  • Leraar Engels op basisschool(2008-2012)
  • Bestuurlid Lawyers-for-Lawyers (1999-2005)
  • Voorzitter en bestuurslid Landelijke Jonge Balie (1996-2001)
  • Voorzitter en bestuurslid Jonge Balie Assen (1996-2001)
  • Lid Organisatie Jonge Balie Congres (1995)
  • Talen

  • Nederlands
  • Engels