IE-assessment

IE-assessment

In ondernemingen spelen intellectuele-eigendomsrechten, zoals merken, modellen, octrooien en knowhow, steeds vaker een sleutelrol bij de bepaling van de marktpositie. Bij een overname of fusie van een onderneming kan een team van bijvoorbeeld een octrooigemachtigde, een merken- en modellengemachtigde en een advocaat van V.O., de intellectuele eigendomspositie van de onderneming in kaart brengen. Door deze bundeling van specialismen kan dan een zogenoemde IE-audit worden uitgevoerd, die vervolgens, in samenwerking met bijvoorbeeld een fiscalist en/of accountant, tot een totale IE-assessment zou kunnen leiden.

 

 

 

 

 

 

< Terug