Benelux

Voor het verrichten van een Benelux-merkdepot zijn de volgende vermelde gegevens en documentatie vereist:

Volledige naam en adres van de deposant
In geval van een rechtspersoon, dient de volledige maatschappelijke benaming te worden vermeld.

Opgave van het merk
Voor een woordmerk zijn geen afdrukken nodig. Voor een beeldmerk, een woord/beeldmerk of een vormmerk (driedimensionaal merk) zijn nodig: 5 identieke afdrukken in zwart/wit, op wit, mat papier van rechthoekig formaat, van professionele kwaliteit, met een neutrale, zo mogelijk witte achtergrond en zonder schaduw. De maten van de afdrukken moeten minimaal 1,5 x 1,5 cm en maximaal 8 x 8 cm zijn, bij voorkeur echter niet groter dan 6 x 6 cm. Fotokopieën van goede kwaliteit kunnen worden gebruikt om het depot in te dienen, maar in de meeste gevallen zal het nodig zijn achteraf offset- of clichéafdrukken in te dienen die aan de bovenvermelde vereisten voldoen. Desgewenst kunnen wij de vereiste afdrukken (tegen extra kosten) laten vervaardigen. Normaal worden merken in zwart-wit gedeponeerd, daar dit alle kleuren en kleurcombinaties dekt. Echter ingeval de kleur(en) waarin het merk wordt gebruikt, steeds gelijk en bijzonder belangrijk is/zijn, kan het de voorkeur verdienen de kleur(en) speciaal in het depot te vermelden. In dit geval zijn 5 afdrukken in kleur(en) nodig.
Opgave van waren en/of diensten waarvoor het merk gedeponeerd moet worden.
Deze worden naar aard en functie ingedeeld in de toepasselijke klassen (internationale classificatie, 45 klassen).

Volmacht (bij voorkeur 1 per depot) getekend door de deposant.
Naam en functie van de ondertekenaar moeten worden vermeld.

De geldigheidsduur van een Benelux-merkinschrijving is 10 jaar vanaf de depotdatum, steeds verlengbaar voor een periode van 10 jaar.

 

 

< Terug