Merken algemeen

merkenbescherming

Een merk is een teken dat dient ter onderscheiding van producten of diensten van een onderneming of een groep van ondernemingen van die van andere ondernemingen. Er bestaan verschillende categorieën: individuele merken, d.w.z. merken die worden gebruikt door een bepaalde onderneming (en eventuele licentiehouders), en collectieve merken, d.w.z. merken die worden gebruikt door een groep onafhankelijke ondernemingen. Een voorbeeld van een individueel merk is HEINEKEN, een voorbeeld van een collectief merk is het KEMA-keurmerk. Op de bijzonderheden van collectieve merken wordt hier nu niet verder ingegaan, hoewel het onderstaande zowel op individuele als op collectieve merken van toepassing is.

Een merk kan verschillende vormen hebben. Zo onderscheidt men woordmerken, beeldmerken en vormmerken.

Een woordmerk is een teken bestaande uit een woord of een combinatie van woorden. Voorbeelden hiervan zijn MERCEDES, OMO, KING, HEAD & SHOULDERS.

Een beeldmerk is een teken bestaande uit een of meer figuratieve elementen, meestal in combinatie met een woordmerk. Voorbeelden zijn de LEEUW op het pakje SAMSON-shag en het PHILIPS-logo.

Een vormmerk, ten slotte, is een driedimensionaal teken dat bijvoorbeeld bestaat uit de vorm van de verpakking van de waar, bijvoorbeeld het COCA COLA-flesje, of de waar zelf, bijvoorbeeld de TOBLERONE-chocolade.
Dikwijls bestaat een merk uit een combinatie van bovengenoemde vormen.

 

< Terug