Euraziatisch octrooiverdrag

Sinds 1 januari 1996 is het Euraziatische Octrooiverdrag van kracht. Bij dit verdrag zijn momenteel de volgende landen aangesloten: Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan en Wit-Rusland. Het grote voordeel van dit verdrag is dat men met één octrooiaanvraag ("octrooiaanvrage") in al deze landen tegelijk octrooi kan verkrijgen.

De Euraziatische octrooiaanvraag moet in het Russisch worden ingediend bij het Euraziatische Octrooibureau in Moskou. Indiening in een andere taal is ook mogelijk, maar er moet dan wel binnen twee maanden na indiening alsnog een Russische vertaling worden verschaft.

Bij indiening van een Euraziatische octrooiaanvraag die is gebaseerd op een overeenkomstige eerder ingediende octrooiaanvraag, kan binnen één jaar na indiening van de oudere aanvraag, de prioriteit (recht van voorrang) daarvan worden ingeroepen.

In een internationale octrooiaanvrage kunnen de landen van het Euraziatische Octrooiverdrag als eenheid worden aangewezen voor de nationale/regionale fase.

Na indiening van de aanvraag wordt een nieuwheidsonderzoek verricht. Op verzoek van de aanvrager wordt de aanvraag vervolgens onderzocht op octrooieerbaarheid, waarna de beslissing volgt over verlening. Als geen octrooi wordt verleend, kan de aanvraag worden omgezet in aparte nationale aanvragen in de aangesloten landen.

Het verleende octrooi is geldig voor alle aangesloten landen tegelijk. Het is niet mogelijk om slechts een deel van de landen op te wijzen in de aanvrage. Na verlening zijn voor alle aangesloten landen jaarlijks instandhoudingsbijdragen verschuldigd. De betaling geschiedt centraal aan het Euraziatische Octrooibureau in Moskou. De octrooihouder kan besluiten het octrooi voor een bepaald land te laten vervallen door niet-betaling van de jaarlijkse bijdrage voor dat land.< Terug