Internationale (PCT) octrooiaanvragen

Sinds 1978 is het Verdrag tot Samenwerking inzake Octrooien (Patent Cooperation Treaty) van kracht. Bij dit verdrag zijn inmiddels 145 landen aangesloten. Een recente lijst van lidstaten is te vinden op de website van de World Intellectual Property Organization (WIPO).

De belangrijkste doelstelling van het PCT-verdrag is het voorzien in een vereenvoudigd, overzichtelijk en relatief goedkoop systeem voor het verkrijgen van bescherming voor uitvindingen in meer dan één land. Daartoe biedt het PCT-verdrag de mogelijkheid om in plaats van verschillende nationale en/of regionale octrooiaanvragen, één octrooiaanvraag ("octrooiaanvrage") in te dienen die effect heeft in meerdere staten. Bovendien bevat de internationale octrooiaanvraag de aanwijzing van regionale octrooien in staten die aangesloten zijn bij regionale octrooiverdragen, zoals het Europees octrooiverdrag (EOV). In een later stadium kan de internationale octrooiaanvraag voor een of meer van de aangewezen landen worden omgezet in een nationale (of regionale, bijvoorbeeld Europese) octrooiaanvraag.

Meestal wordt een internationale octrooiaanvraag ingediend binnen een jaar na het indienen van een eerdere octrooiaanvraag waarin een uitvinding voor het eerst is beschreven. Deze eerdere octrooiaanvraag wordt "prioriteitsaanvrage" genoemd. De PCT-aanvraag kan ook als "prioriteitsaanvrage" dienen, wat in bepaalde gevallen voordelen biedt.

 

< Terug