Octrooien algemeen

In het kort: een uitvindingsoctrooi – kortweg octrooi – is een recht anderen te verbieden een uitvinding waarvoor het octrooi is verleend bedrijfsmatig toe te passen. Octrooiwetgeving heeft als doel het bevorderen van innovatie. Door navolging te bemoeilijken, wordt de kans op winstgevende exploitatie van nieuwe technische ontwikkelingen vergroot en wordt het dus aantrekkelijker te investeren in onderzoek en ontwikkeling.

In ruil voor het alleenrecht wordt de uitvinding gepubliceerd, zodat anderen de in het octrooi neergelegde kennis als basis voor verdere ontwikkelingen kunnen gebruiken.

Het alleenrecht op bedrijfsmatige toepassing van een uitvinding dat door een octrooi wordt verkregen, geldt voor een bepaalde periode. In de meeste landen duurt deze tot maximaal 20 jaar na de indiening van de octrooiaanvraag ('octrooiaanvrage') waarop het octrooi is verleend. Octrooien gelden alleen in de landen waarvoor deze zijn aangevraagd en verleend. Om voor octrooiering in aanmerking te komen, moet een uitvinding aan drie eisen voldoen:

1. De uitvinding moet industrieel toepasbaar zijn.
2. De uitvinding moet nieuw zijn.
3. De uitvinding moet inventief zijn.

 

< Terug