Octrooien in het buitenland

Internationale octrooiDe meeste landen in de wereld kennen een octrooiwetgeving. De procedures kunnen van land tot land sterk verschillen. In sommige landen wordt een registratiesysteem gehanteerd, dat vergelijkbaar is met het Belgische systeem (bijvoorbeeld Nederland, Frankrijk); in vele andere landen vindt een volledige inhoudelijke beoordeling plaats.

Bijna alle landen met een octrooiwetgeving zijn aangesloten bij het Unieverdrag van Parijs. Volgens dit verdrag kan men gebruikmaken van het recht van prioriteit (of voorrang) van een eerste octrooiaanvraag ("octrooiaanvrage"). Dit houdt in dat men een jaar na indiening van de eerste aanvraag kan besluiten of men in andere landen ook octrooi wil aanvragen op basis van die eerste aanvraag.

De procedures worden gevoerd door tussenkomst van octrooigemachtigden in de betreffende landen. De duur van de procedures kan variëren vanaf bijvoorbeeld 3 jaar in de Verenigde Staten tot 10 jaar of langer in Japan. Versnelling van procedures is vaak mogelijk.

 

< Terug