Links

Officiële instanties


DIE
De Dienst Intellectuele Eigendom (DIE) is de octrooiverlenende instantie in België. 

NL Octrooicentrum
Het NL Octrooicentrum is de octrooiverlenende instantie in Nederland. Naast diverse achtergrondinformatie over het octrooisysteem in Nederland, is het Octrooiregister te raadplegen met daarin alle gegevens van in Nederland gepubliceerde octrooien en octrooiaanvragen (inclusief statusgegevens).

Het NL Octrooicentrum verstrekt ook informatie over de kosten die gepaard gaan met het aanvragen en in stand houden van octrooirechten. Deze kosteninformatie is algemeen van aard. Als u een concrete kostenschatting wenst die toegesneden is op uw specifieke situatie, dan verzoeken wij u de afdeling Business Support van V.O. te contacteren. Deze afdeling is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer +31 70 416 68 28 en per e-mail via businesssupport@vo.eu.

Europees Octrooibureau
Website in het Engels, Frans en Duits. Veel informatie over de verlening van Europese octrooien.

OHIM Website van het Europees Merkenbureau (OHIM).
World Intellectual Property Organisation (WIPO) Veel informatie over internationale octrooiaanvragen (PCT) en internationale merken.

Benelux-Merkenbureau
De officiële instantie voor het registreren van merken in de Benelux.

Amerikaans Octrooi- en Merkenbureau
Veel informatie over Amerikaans IE-recht en zoekfunctie voor octrooiliteratuur.


IE-regelgeving

Directoraat Generaal Interne Markt van de EG
Informatie over regelgeving met betrekking tot intellectuele eigendom. 


Zoeken in octrooiliteratuur

Espacenet
Website van het Europees Octrooibureau waar een zeer uitgebreide collectie octrooipublicaties te doorzoeken is.

Rubicon Personal IP
Online platform voor IE-professionals dat naast een interactieve handleiding voor IE-procedures ook een wereldwijd zakelijk netwerk biedt. Octrooigemachtigden van V.O. 'posten' op Rubicon regelmatig nieuwe blogs op het gebied van IE.


© V.O. - Links, patent@vo.eu, trademark@vo.eu.com