Kennisinstituten

Kenniscentra spelen een centrale rol in de valorisatie van onderzoek dat door universiteiten of onderzoeksinstellingen wordt verricht. Octrooien zijn daarbij een instrument om de potentiële marktwaarde van uw onderzoek te beschermen. Wij hebben de kennis, het netwerk en de ervaring in huis om dit proces van kennisbescherming en valorisatie te ondersteunen.

Effectief en efficiënt

Tot onze cliënten behoren enkele van de meest gerenommeerde kenniscentra. We bieden deze centra ondersteuning bij het opzetten en handhaven van een effectief octrooibeleid en bij het herkennen van potentieel waardevolle knowhow. We stellen uiteraard octrooiaanvragen op voor kennisinstellingen, maar faciliteren daarnaast het proces om uitvindingen (intern) aan te melden en denken graag mee over het vermarkten van uitvindingen. Op deze manier kunnen aanvragen efficiënt worden behandeld en kunnen nieuwe uitvindingen op de juiste wijze en op het juiste moment beschermd en uitgebaat kunnen worden.

Gedeelde wetenschappelijke achtergrond

Met meer dan 60 gemachtigden met een wetenschappelijke of onderzoeksachtergrond bestrijken we een breed scala aan hightech en wetenschappelijke disciplines. Met name in kennisintensieve organisaties is dit van doorslaggevend belang, omdat u het waarschijnlijk verkiest te werken met gelijkgestemden. Als inhoudelijke experts spreken uw onderzoekers en onze octrooigemachtigden dezelfde taal. Ook hebben we specifieke octrooigemachtigden die gespecialiseerd zijn in rechtszaken. Zij kunnen u begeleiden bij het succesvol beheren en beschermen van uw knowhow.

Met succes een IE-portefeuille opbouwen

We bieden alle ondersteuning die u nodig heeft om een sterke IE-portefeuille op te bouwen en deze succesvol te beheren, zoals ondersteuning bij licensering. Wanneer daar behoefte aan bestaat, maken we op u afgestemde werkafspraken die het proces van het indienen en behandelen van octrooiaanvragen optimaliseren. Ook verschaffen wij u actuele rapportages over de status van uw portefeuille. En met ons netwerk aan cliënten kunnen wij, als dat opportuun is, wetenschappers en ondernemers aan elkaar koppelen.

Contact

U kunt contact opnemen met Marco Molling (+32 16 24 08 50, m.molling@vo.eu).