Peter de Lange

 • Chemistry and Life Sciences
 • Octrooigemachtigde, Associate
 • Amsterdam (NL)
 • +31 20 530 79 97
 • p.delange@vo.eu
  • Biografie

  • Peter de Lange studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht (BSc en MSc, 2011) en daarnaast rechten (LLB en LLM cum laude, 2011). Tijdens zijn studie heeft hij stage gelopen bij het Europees Octrooibureau in München. Hij werkt sinds 2011 bij V.O. en is Nederlands octrooigemachtigde sinds 2014 en Europees octrooigemachtigde sinds 2015.

   Peters expertise ligt op het terrein van de chemie, in het bijzonder anorganische chemie, fysische chemie, polymeren, coatings en nanomaterialen. Hij streeft ernaar om voor iedere cliënt en uitvinding een strategie op maat toe te passen. Bij het opstellen van aanvragen hanteert hij vaak een flexibele combinatie van brede claims en specifieke terugvalposities, om de kansen op octrooi sneller duidelijk te krijgen.

   Naast het opstellen en verdedigen van octrooiaanvragen in Europa en daarbuiten, is hij regelmatig betrokken bij opposities en beroepsprocedures.
   Peters aanpak valt op door een up-to-date inzicht in de jurisprudentie en actuele ontwikkelingen zoals het unitair octrooi. Bovendien maakt hij zich graag nieuwe chemische en technologische ontwikkelingen eigen.

  • Werkervaring

  • Octrooigemachtigde, V.O.
  • Opleiding

  • Drs., Chemie, Universiteit Utrecht (2011)
  • Mr., Nederlands Recht, Universiteit Utrecht (2011, cum laude)
  • Kwalificaties

  • Europees octrooigemachtigde
  • Nederlands octrooigemachtigde
  • Specialisaties

  • 3D-printen
  • Chemie
  • Katalysatoren
  • Lifecycle-management
  • Nanotechnologie
  • Polymeerchemie
  • Recht, Nederlands
  • Scheikunde
  • Publicaties

  • Co-author of article 'The Enlarged Board of Appeal opts for a restricted application of Art. 84 EPC in opposition', BIE May 2015.
  • Art. 'Securing evidence across borders in EU patent litigation', IP Value 2014.
  • Talen

  • Nederlands
  • Engels