Harrie Marsman

 • Chemistry and Life Sciences
 • Octrooigemachtigde, Partner
 • 's-Hertogenbosch (NL)
 • +31 73 548 20 70
 • h.marsman@vo.eu
 • "Zelfs in je dagelijkse werkzaamheden vind je waarschijnlijk dingen uit"
  • Biografie

  • Harrie Marsman begon zijn carrière bij V.O. in 1989. Voordat hij in dienst trad van V.O. studeerde hij chemie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

   Zijn specialismen zijn polymeerchemie, levensmiddelentechnologie, (bio)fysische chemie en anorganische chemie. Ook heeft Harrie bijzondere expertise opgedaan in de formele aspecten van het Verdrag tot Samenwerking inzake Octrooien (PCT) en het Europese Octrooiverdrag, en heeft hij ruime ervaring in het voeren van opposities en het bijwonen van zittingen bij het Europees Octrooibureau. Verder heeft Harrie ervaring in octrooizaken bij de rechtbank in Den Haag.

   Als tutor assisteert Harrie daarnaast aspirant-gemachtigden bij hun voorbereiding op het Europees octrooigemachtigdenexamen (CEIPI). Tevens is hij hoofddocent Praktische Vaardigheden Chemie voor het Nederlands octrooigemachtigdenexamen.

   Sinds juli 2007 is Harrie financieel directeur en is hij verantwoordelijk voor de coördinatie van de opleiding van de aspirant-gemachtigden en junior gemachtigden. Hij is lid van de bestuursraad van V.O. 

  • Werkervaring

  • Octrooigemachtigde, V.O. (1989-heden)
  • Opleiding

  • Drs., Chemie, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Kwalificaties

  • Europees octrooigemachtigde
  • Nederlands octrooigemachtigde
  • Specialisaties

  • Agrochemie
  • Anorganische chemie / materiaalkunde
  • Biochemie
  • Biofysica
  • Biologie
  • Chemie
  • Chemische technologie
  • Consumentenproducten
  • Farmaceutica
  • Fotochemie
  • Fysische chemie
  • Geneeskunde
  • Geneesmiddelen
  • Gezondheidsproducten
  • Organische chemie
  • Polymeerchemie
  • Polymeerfysica
  • Scheikunde
  • Spectroscopie
  • Voedingsmiddelen
  • Water
  • Publicaties

  • Brinkhof, J.J., Marsman H.A.M. and Murashige K.; Limiting the Risks of Patent Infringement, In: Starting a Business in the Life Sciences; Ed. Henrik Luessen; Editio Cantor Verlag, Aulendorf (2003), pp 158-168
  • Latest thinking

  • Publication in EPI Journal on EQE 2012 meeting with the EQE boards
  • Tutorships in CEIPI Seminars Strasbourg on EQE pre-exam and A and B Chemistry
  • Nevenactiviteiten

  • Bestuurslid SBO
  • Talen

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits
  • Frans