Kim Tan

 • Mechanics, Physics and Electronics
 • Octrooigemachtigde, Partner
 • Groningen (NL)
 • +31 50 314 42 88
 • k.tan@vo.eu
 • "Wat echt het verschil maakt in een zaak kan meestal van de cliënt worden geleerd"
  • Biografie

  • Nog voordat hij overwoog octrooigemachtigde te worden was Kim al betrokken bij het opstellen van een octrooiaanvrage die voortvloeide uit een ontwerpproject tijdens zijn studie. Zijn belangstelling voor innovatiestrategieën en beheer van R&D vertaalt zich in Kims inzet om er samen met zijn cliënten voor te zorgen dat activiteiten op het terrein van octrooien en andere intellectuele eigendom optimaal aansluiten bij de bedrijfsstrategie van zijn cliënten.

   Als octrooigemachtigde heeft Kim in het bijzonder expertise op het gebied van kantoorapparatuur, medische apparatuur, software en business method-gerelateerde uitvindingen, apparatuur voor de melkveehouderij, grondboringstechniek en maritieme techniek.

   Kims activiteiten lopen uiteen van advisering (bijv. strategie, octrooieerbaarheid en freedom to operate, beoordeling) tot het opstellen van aanvragen en de behandeling daarvan, en inbreukzaken, waarmee hij zeer veel ervaring heeft.

   Kim is Hoofd van de sectie Mechanics, Physics and Electronics en Hoofd van de Groningse vestiging.

  • Werkervaring

  • Octrooigemachtigde, V.O. (1987-heden)
  • Opleiding

  • Ir., Industrieel Ontwerpen, Technische Universiteit Delft (1987)
  • Kwalificaties

  • Europees octrooigemachtigde
  • Nederlands octrooigemachtigde
  • Specialisaties

  • Agro / landbouw
  • Apparaten / elektronica
  • Biomedische technologie
  • Bouwfysica
  • Bouwnijverheid
  • Civiele techniek
  • Computers
  • Constructies
  • Consumentenproducten
  • Energie en duurzaamheid
  • Ergonomie
  • Industrieel ontwerpen
  • Informatica
  • Licenties
  • Machines en gereedschappen
  • Mechanica
  • Mechatronica
  • Medische apparatuur / hulpmiddelen
  • Medische technologie
  • Offshore
  • Scheepsbouw
  • Sensoren
  • Software / computer
  • Systemen
  • Techniek
  • Telecommunicatie
  • Valorisatie
  • Verpakkingen
  • Voertuigen
  • Water
  • Werktuigbouwkunde
  • Publicaties

  • F J Sijtsma, R van Niele, et al; Uitgevonden in het Noorden: octrooien als maatstaf voor innovatie in Groningen, Friesland en Drenthe; ISBN 9789036719896 (2004)
  • A H K Tan, Beoordeling octrooi-aanvragen software is versoepeld, Automatiserings Gids 17-3-2000, nr. 11, blz. 19
  • Latest thinking

  • Seminar Recent Decisions of the Boards of Appeal of the EPO (2012)
  • Member national group AIPPI questions 158 (Patentability of Business Methods, Chairman, 2000)
  • Nevenactiviteiten

  • Lid van het organisatiecommitée 60-jarig bestaan Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden (1996)
  • Lid bestuursraad (2003-2008) en opleidings en junior commissie VW DTP (1998 - heden)
  • Talen

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits
  • Frans