Xandra Kouwenaar

 • Adviseur
  • Biografie

  • Xandra Kouwenaar is gespecialiseerd in de wetgeving en praktijk met betrekking tot Benelux- en EU-merken en modellen en heeft een ruime ervaring in het wereldwijd verrichten en behandelen van merken- en modellendepots. Daarbij is de belangrijkste doelstelling een sterke en strategische merken- en/of modellenportefeuille op te bouwen, eventueel in samenspraak met een octrooigemachtigde, om zo de algehele IE-positie van cliënten te versterken, waarbij de kosten binnen te rechtvaardigen grenzen blijven.

   Xandra is actief als lid van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM), is onder andere voorzitter geweest van de examencommissie en lid van het bestuur, en heeft zitting in commissies van zowel de European Community Trademark Association (ECTA) als de International Trademark Association (INTA).

  • Specialisaties

  • Recht, intellectueel eigendoms-