Nietigheid

Wanneer men meent dat een recht niet verleend had mogen worden, kan men de rechter om vernietiging daarvan vragen. Dit kan zich bij octrooien voordoen wanneer bijvoorbeeld nieuwe literatuur of openbaar voorgebruik aan het licht is gekomen waaruit blijkt dat een uitvinding niet nieuw was op het moment dat het octrooi daarvoor werd aangevraagd. Ook bij een merk of model kan de geldigheid in het geding komen, wanneer kan worden aangetoond dat derden oudere rechten kunnen doen gelden.

In inbreukacties, nietigheidsacties en andere rechtszaken op het gebied van de intellectuele eigendom is, behalve juridisch advies, het advies van een octrooigemachtigde of merken- en modellengemachtigde onontbeerlijk. Zij zijn vertrouwd met dergelijke geschilsituaties en kunnen, naast de advocaat, de belangen van de cliënt optimaal vertegenwoordigen. Deze multidisciplinaire aanpak van het behartigen van de belangen van cliënten ligt in de naam van V.O. besloten. V.O. onderscheidt zich hiermee ook van diverse andere kantoren, die deze verschillende disciplines niet onder één dak herbergen.

© V.O. - nietigheid

< Terug