Europese Unie

Sinds 1 april 1996 is het mogelijk om op grond van de EU-Merkenverordening in de Europese Unie merkbescherming te verkrijgen door middel van een enkele inschrijving, die zich over alle landen van de Unie uitstrekt: een EU merk. Het EU merk is gecreëerd naast -niet ter vervanging van- de nationale wetgeving van de EU-landen. Dit betekent dat de bestaande nationale inschrijvingen van kracht blijven en ook dat het mogelijk blijft om op nationaal niveau merken te deponeren. Ook het systeem van de internationale inschrijvingen blijft bestaan.

 

< Terug