Merkbewaking

Merken worden in de Benelux ingeschreven ongeacht het bestaan van oudere inschrijvingen. Weliswaar verricht het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom hiernaar een onderzoek, maar het Bureau kan de inschrijving van een merk niet weigeren op grond van een eerder ingeschreven merk. De inschrijving van uw merk kan op zich dus niet voorkomen dat later een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten wordt geregistreerd.

Desgewenst kunnen wij een permanente merkenbewaking voor u instellen. Op grond van een maandelijkse controle van nieuwe merkinschrijvingen houden wij u dan op de hoogte van voor het Benelux-gebied ingeschreven merken, waarvan het gebruik een inbreuk op uw merkenrecht kan opleveren. U kunt dan overwegen op basis van uw oudere rechten tegen een nieuwe inschrijving op te treden. Daarbij zullen wij u uiteraard gaarne van advies dienen.

Mocht u tot het instellen van deze permanente bewaking besluiten, dan zien wij uw opdracht gaarne tegemoet.

 

< Terug