Modellen algemeen

Er worden twee categorieën modellen onderscheiden, namelijk het gebruiksmodel en het siermodel.

Het gebruiksmodel (Gebrauchsmuster, utility model) kan slechts in een beperkt aantal landen worden beschermd, Nederland niet inbegrepen. Om die reden zal hier op deze categorie niet verder worden ingegaan.

Het siermodel (Geschmacksmuster, industrial design) betreft het nieuwe uiterlijk van een gebruiksvoorwerp, in de Benelux Modellenwet geformuleerd als "het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel". Voor een siermodel kan in Nederland bescherming worden verkregen door middel van inschrijving in het Benelux Modellenregister, het Internationale Modellenregister of het Modellenregister van de Europese Unie. Daarnaast bestaat bescherming van een niet-ingeschreven model in de Europese Unie. Gedurende drie jaar kan tegen namaak worden opgetreden.

Naast de voornoemde vormen van bescherming, kan op een model of bepaalde aspecten daarvan ook auteursrecht rusten.

 

< Terug