Europese aanvragen

Europese octrooiaanvraagSinds 1978 is het Europese Octrooiverdrag van kracht. Bij dit verdrag zijn de volgende landen aangesloten: Albanië, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Met één octrooiaanvrage kan men octrooi verkrijgen in al deze landen tegelijk, of een aantal daarvan. Bovendien is uitbreiding van de Europese octrooiaanvrage tot Bosnië-Herzegovina en Montenegro mogelijk.

De Europese octrooiverleningsprocedure is zeer populair geworden. In 2011 zijn 142.810 aanvragen ingediend, waarvan 62.537 als rechtstreekse Europese octrooiaanvragen en 80.273 als internationale octrooiaanvragen onder het PCT-verdrag waarin het gebied van het Europees Octrooiverdrag is aangewezen.

Prioriteit
Bij indiening van een Europese octrooiaanvrage die is gebaseerd op een overeenkomstige eerder ingediende, bijvoorbeeld Nederlandse octrooiaanvrage binnen één jaar na indiening van die eerder ingediende octrooiaanvrage, kan de prioriteit worden ingeroepen van die oudere octrooiaanvrage. Dit heeft als effect dat de indieningsdatum van die oudere aanvrage ook voor de Europese octrooiaanvrage geldt als de peildatum voor de beoordeling op nieuwheid en inventiviteit.

Taal
De Europese octrooiverleningsprocedure wordt gevoerd in het Engels, Duits of Frans, naar keuze van de aanvrager. De Europese octrooiaanvrage kan in eerste instantie in het Nederlands worden ingediend, maar dan moet binnen twee maanden na indiening een vertaling worden geleverd.

< Terug