IE-portefeuille

Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten), zoals octrooien, merken en modellen zijn vaak bepalend voor de waarde en slaagkans van een onderneming. De factoren kennis en bekendheid van het merk spelen een steeds belangrijkere rol.

Een inventarisatie van de daadwerkelijke kracht en draagwijdte van een IE-portefeuille komt vooral aan de orde in het kader van bedrijfsovernames, participaties en het opzetten van licentieprogramma's. Het kan dan gaan om zogenoemd due dilligence-onderzoek door de potentiële koper, investeerder of licentienemer, maar ook om het "in de etalage" zetten van de eigen IE-positie voor kapitaalverschaffers of licentienemers.

Ook voor het uitzetten en toetsen van de bedrijfsstrategie op het gebied van IE kan inventarisatie van groot belang zijn voor het verkrijgen van een beter inzicht in de eigen IE-positie. Het in harde munt omzetten van de waarde die in de IE-portefeuille besloten ligt, bijvoorbeeld door aanpak van inbreuk, licentiëring, of het gemakkelijker aantrekken van kapitaal, is immers pas mogelijk nadat men de sleutelelementen daarvan heeft geïdentificeerd.

Omdat zij doorgaans niet gespecialiseerd zijn op IE-gebied, is het voor ondernemers en investeerders in de praktijk moeilijk om een helder beeld te krijgen van de IE-positie van een onderneming en van het effect daarvan op de waarde van de onderneming.

< Terug