Internationale (PCT) octrooiaanvragen

Sinds 1978 is het Verdrag tot Samenwerking inzake Octrooien (Patent Cooperation Treaty) van kracht. Bij dit verdrag zijn inmiddels 145 landen aangesloten. Een recente lijst van lidstaten is te vinden op de website van de World Intellectual Property Organization (WIPO).

De belangrijkste doelstelling van het PCT-verdrag is het voorzien in een vereenvoudigd, overzichtelijk en relatief goedkoop systeem voor het verkrijgen van bescherming voor uitvindingen in meer dan één land. Daartoe biedt het PCT-verdrag de mogelijkheid om in plaats van verschillende nationale en/of regionale octrooiaanvragen, één octrooiaanvrage in te dienen die effect heeft in meerdere staten. Bovendien bevat de internationale octrooiaanvrage de aanwijzing van regionale octrooien in staten die aangesloten zijn bij regionale octrooiverdragen, zoals het Europees octrooiverdrag (EOV). In een later stadium kan de internationale octrooiaanvrage voor één of meer van de aangewezen landen worden omgezet in een nationale (of regionale, bijvoorbeeld Europese) octrooiaanvrage.

Vaak wordt een internationale octrooiaanvrage ingediend binnen een jaar na het indienen van een eerdere octrooiaanvrage waarin een uitvinding voor het eerst is beschreven. Deze eerdere  octrooiaanvrage wordt prioriteitsaanvrage genoemd. Overigens kan de PCT-aanvrage ook als prioriteitsaanvrage dienen, wat in bepaalde gevallen voordelen biedt.

< Terug