Labjournaal

De Amerikaanse octrooiwet was tot 16 maart 2013 gebaseerd op het first to invent-systeem. Dit betekende dat diegene die de uitvinding het eerste deed, het recht had op octrooi. Dit systeem gaf aanleiding tot juridische procedures voor de Octrooiraad of de rechtbank (zogeheten interference proceedings), waarin verschillende uitvinders probeerden te bewijzen dat zij de eerste waren die op het idee van de uitvinding waren gekomen. Indien meerdere octrooiaanvragen voor dezelfde uitvinding waren ingediend kreeg degene die kon bewijzen dat hij de eerste originele uitvinder was, het octrooi toegewezen.

Om een vroege, geldige uitvindingsdatum te kunnen bewijzen, was het noodzakelijk om een goede verslaglegging bij te houden van het onderzoek dat tot uitvindingen kon leiden. Dit gebeurde in een labjournaal of laboratory notebook. Deze verslaglegging kon dienen als juridisch bewijsstuk van de datum waarop het idee van de uitvinding ontstond. Het labjournaal diende dus zodanig te zijn ingericht dat zij bewijskracht had voor de Amerikaanse wet en bruikbaar was in juridische procedures.

Het first to invent-principe is echter per 16 maart 2013 in de VS vervallen, en als onderdeel van het Leahy Smith America Invents Act (AIA) geldt Amerika nu het first inventor to file-principe. Dit lijkt in sterke mate op het first to file- principe zoals we dat in andere landen (waaronder Europa) kennen. Diegene die voor zijn uitvinding het eerst een octrooiaanvrage indient, heeft het recht op octrooi. In Amerika geldt dan nog het voorbehoud dat, indien meerdere octrooiaanvragen voor dezelfde uitvinding zijn ingediend, diegene het octrooi krijgt toegewezen die het eerst zijn uitvinding publiceerde. Uiteraard is een dergelijke voorpublicatie nieuwheidsschadelijk voor octrooiaanvragen op de uitvinding in de meeste andere landen van de wereld.

Bron foto: G. van Wezel, hoogleraar Moleculaire Biotechnologie, universiteit Leiden, 2012

 

< Terug