Octrooien in het buitenland

Internationale octrooiaanvraagDe meeste landen in de wereld kennen een octrooiwetgeving. De procedures kunnen van land tot land sterk verschillen. In sommige landen wordt een registratiesysteem gehanteerd, vergelijkbaar met het Nederlandse systeem (bijvoorbeeld België, Frankrijk); in veel andere landen vindt een volledige inhoudelijke beoordeling plaats.

Bijna alle landen met een octrooiwetgeving zijn aangesloten bij het Unieverdrag van Parijs. Volgens dit verdrag kan men gebruik maken van het recht van prioriteit (of voorrang) van een eerste octrooiaanvrage. Dit houdt in dat men een jaar na indiening van de eerste aanvrage kan besluiten of men in andere landen ook octrooi wil aanvragen op basis van die eerste aanvrage.

De procedures worden gevoerd door tussenkomst van octrooigemachtigden in de betreffende landen. De duur van de procedures kan variëren vanaf bijvoorbeeld 3 jaar in de Verenigde Staten tot 10 jaar of langer in Japan. Versnelling van procedures is vaak mogelijk.

< Terug