IP Academy 2016:
Vergroot uw praktijkkennis van octrooien, merken en modellen

Bent u een innovatieve ondernemer en wilt u uw kennis van IE vergroten? Meldt u dan aan voor de IP Academy. Onder deze noemer organiseert V.O. jaarlijks een basiscursus en een gevorderdencursus IE. De basiscursus heeft inmiddels plaatsgevonden, op donderdag 13 oktober. De gevorderdencursus IE zal worden gehouden op donderdag 24 november. Men kan zich daar nog voor aanmelden.


Basiscursus 13 oktober

De basiscursus is vooral bedoeld voor diegenen die beroepsmatig met IE te maken krijgen maar nog onvoldoende in de materie thuis zijn. De cursus behandelt praktische aspecten van IE: wat wordt eigenlijk beschermd met een octrooi, merk of model? Men leert de kernbegrippen, de do’s-and-dont’s van IE en hoe een bepaald IE-recht wordt verkregen, gehandhaafd of verdedigd. Hoe kan men via welke databanken nagaan of de uitvinding inderdaad nieuw is? Als onderdeel van de cursus wordt ook een IE-spel gespeeld waarin de opgedane kennis aan de praktijk kan worden getoetst.

Klik hier voor het programma van de basiscursus. NB: De basiscursus heeft inmiddels reeds plaatsgevonden.


Gevorderdencursus 24 november

De gevorderdencursus is bedoeld voor IE-managers en medewerkers verantwoordelijk voor het IE-beleid van hun onderneming. De cursus richt zich met name op het strategische belang van IE-rechten, en op de vraag hoe deze rechten zo effectief mogelijk  kunnen worden ingezet. Hoe kunnen bijvoorbeeld merken de markpositie van een onderneming verbeteren? Daarnaast komen onderwerpen als licentiëring, geheimhouding, samenwerking, subsidiëring en fiscale aspecten aan bod.

Klik hier voor het programma van de gevorderdencursus.


Locatie

V.O. Den Haag

Tijden

Van 9.00 tot ongeveer 17.00 uur

Kosten

Klanten V.O.: € 350
Overigen: € 450

Lunch inbegrepen.

Prijzen per persoon en exclusief BTW.

Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers per cursus is twintig.

Taal

De cursussen worden in het Nederlands of Engels  gegeven, afhankelijk van de groepsvoorkeur.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de cursussen kunt u contact opnemen met Huub Maas, coördinator van de IP Academy: tel. 033 422 73 24, h.maas@vo.eu