IP Academy 2016:
Vergroot uw praktijkkennis van octrooien, merken en modellen

Bent u een innovatieve ondernemer en wilt u uw kennis van IE vergroten? Meldt u dan aan voor de IP Academy 2016. Onder deze noemer organiseert V.O. op donderdag 13 oktober een basiscursus IE en op donderdag 24 november een gevorderdencursus IE. Leer meer over octrooien, merken en modellen aan de hand van praktijkvoorbeelden en vaardigheidsoefeningen!


Basiscursus 13 oktober

De basiscursus is vooral bedoeld voor diegenen die beroepsmatig met IE te maken krijgen maar nog onvoldoende in de materie thuis zijn. De cursus behandelt praktische aspecten van IE: wat wordt eigenlijk beschermd met een octrooi, merk of model? Men leert de kernbegrippen, de do’s-and-dont’s van IE en hoe een bepaald IE-recht wordt verkregen, gehandhaafd of verdedigd. Hoe kan men via welke databanken nagaan of de uitvinding inderdaad nieuw is? Als onderdeel van de cursus wordt ook een IE-spel gespeeld waarin de opgedane kennis aan de praktijk kan worden getoetst.

Klik hier voor het programma van de basiscursus.


Gevorderdencursus 24 november

De gevorderdencursus is bedoeld voor IE-managers en medewerkers verantwoordelijk voor het IE-beleid van hun onderneming. De cursus richt zich met name op het strategische belang van IE-rechten, en op de vraag hoe deze rechten zo effectief mogelijk  kunnen worden ingezet. Hoe kunnen bijvoorbeeld merken de markpositie van een onderneming verbeteren? Daarnaast komen onderwerpen als licentiëring, geheimhouding, samenwerking, subsidiëring en fiscale aspecten aan bod.

Klik hier voor het programma van de gevorderdencursus.


Locatie

V.O. Den Haag

Tijden

Van 9.00 tot ongeveer 17.00 uur

Kosten

Klanten V.O.: € 350 per cursus / € 600 voor beide cursussen
Overigen: € 450 per cursus / € 800 voor beide cursussen

Lunch inbegrepen.

Prijzen per persoon en exclusief BTW.

Early bird-korting

Voor inschrijvingen ontvangen vóór 19 september 2016 geldt een early bird-korting van € 50 per cursus per persoon.

Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers per cursus is twintig.

Taal

De cursussen zullen in het Engels worden gegeven.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de cursussen kunt u contact opnemen met Huub Maas, coördinator van de IP Academy: tel. 033 422 73 24, h.maas@vo.eu