Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Geheimhoudingsovereenkomst (NDA)

Wanneer u informatie deelt met een andere partij zonder dat er sprake is van vertrouwelijkheid, wordt dat gezien als publiceren. Dat kan schadelijk zijn voor een nog in te dienen octrooiaanvraag, omdat hiermee de nieuwheid in gevaar wordt gebracht. Een NDA is een goede oplossing voor wie informatie over de uitvinding met mogelijke samenwerkingspartners of investeerders vertrouwelijk wil delen. Is een NDA niet mogelijk, dan moet u vooraf duidelijk en bewijsbaar aangeven dat de informatie die wordt gedeeld vertrouwelijk is en als zodanig dient te worden behandeld.

Geheimhoudingsovereenkomst (NDA)

Een potentiële samenwerking begint vaak met een geheimhoudingsovereenkomst: een NDA (non-disclosure agreement). Geheimhouding is immers cruciaal voor een octrooiaanvraag; u wilt de nieuwheid niet schaden. Voor alles is een NDA een test, een goede manier om te proeven hoe de andere partij ‘in de wedstrijd’ zit. Als iemand de NDA niet wil tekenen, vraag dan naar de reden - en vraag u af of u wel zaken wilt doen met deze partij. Het beste is om enkele op uw bedrijf toegesneden basis-NDA’s op te laten stellen. Met een eenzijdige NDA verplicht u een potentiële partner tot geheimhouding na het tonen van uw technologie. Maar vaak zult u een tweezijdige NDA gebruiken waarin beide partijen zich verplichten tot geheimhouding.

Delen in vertrouwelijkheid

Wanneer u vertrouwelijke informatie deelt met derden zonder een NDA, kunt u zich het beste beperken tot de hoofdlijnen. Wanneer u toch enkele details deelt, kan dit al aanzienlijke gevolgen hebben. De beschermingsomvang van een uiteindelijk octrooi kan bijvoorbeeld sterk moeten worden ingeperkt. Soms is een zinvol octrooi uiteindelijk niet eens meer mogelijk. Bij enige twijfel is het daarom verstandig om voor publicatie te overleggen met een octrooigemachtigde over de risico’s. Na indiening van de aanvraag kunt u de uitvinding in principe publiceren. Maar beter is hiermee te wachten totdat het prioriteitsjaar verstreken is. Als namelijk nieuwe inzichten worden opgedaan in dit prioriteitsjaar, zijn deze gemakkelijker te octrooieren wanneer de oorspronkelijke uitvinding nog niet bekend is gemaakt. Anderhalf jaar na de indiening van de octrooiaanvraag publiceert het octrooibureau uw aanvraag. Daarmee is de aanvraag dus publiek en kunt u zelf ook publiceren.

Ondersteuning door experts

In samenwerking met onze octrooigemachtigden staan onze advocaten voor u klaar om u te adviseren bij het veilig delen van informatie en het opstellen van een NDA. Met behulp van deze NDA-Checklist kunt u bepalen wat u het liefst geregeld wilt zien in de overeenkomst. De rechtspraktijk van V.O. biedt een breed scala aan juridische diensten op het gebied van intellectuele eigendom en wordt gekenmerkt door korte lijnen en dienstverlening op maat.