Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Octrooimonitoring

Octrooimonitoring of patent watch geeft gedurende een bepaalde periode zicht op octrooiaanvragen die worden ingediend, zijn toegekend of komen te vervallen. Men krijgt inzicht in de aanvrager, het onderwerp en de status van octrooidocumenten. Het is mogelijk om de activiteiten van specifieke aanvragers of octrooihouders te monitoren, of alle activiteiten binnen een bepaald technologiegebied, zonder beperking van de aanvragers of houders van een octrooi. Zo kunnen ontwikkelingen bij de concurrentie in kaart gebracht worden of komen nieuwe technieken in beeld.