Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud
q

Een octrooi nader bekeken

Het onderstaande voorbeeld van een octrooidocument betreft een Europees octrooi. Op de eerste pagina staat allerlei data, waaronder de indieningsdatum, publicatiedatum en de datum van verlening. Bij onderstaand document is ook zichtbaar dat er prioriteit is ingeroepen van een eerdere octrooiaanvraag. Ook de klassen waaraan het octrooi is gekoppeld en de informatie over de aanvrager en de uitvinders zijn op deze pagina te vinden.

Kind-codes

Rechtsboven staat het publicatienummer van het document. Daarachter staat de zogenoemde Kind-code dat het type octrooidocument aangeeft. In dit geval B1, wat betekent dat het een verleend octrooi is. Had hier A1 gestaan, dan was dit voorbeeld een publicatie van een octrooiaanvraag met daarbij een publicatie van het nieuwheidsrapport. De betekenis van alle Kind-codes voor Europese octrooidocumenten staan op de website van Espacenet.

Informatie over de uitvinding

De uitvinding zelf staat beschreven in de beschrijvingsinleiding. Hier wordt meer informatie gegeven over de stand van de techniek en wat de uitvinding inhoudt. Verder kan beschreven zijn welk probleem door de uitvinding wordt opgelost of worden specifieke uitvoeringen of voorkeursuitvoeringen beschreven. Tenslotte worden ook vaak voorbeelden gegeven van de uitvinding zelf. In de conclusies (claims) staat wat daadwerkelijk beschermd wordt in geval van een octrooi of waarvoor de aanvrager bescherming vraagt in geval van een octrooiaanvraag.

Onderzoeksvraag bepaalt relevantie

Welke delen relevant zijn om te lezen hangt af van de onderzoeksvraag. Gaat het bijvoorbeeld om een inbreukvraag, dan moet er gekeken worden naar de beschermingsomvang van een octrooi. Dit staat in de conclusies van het octrooi beschreven. Hierbij is het belangrijk om te weten of het octrooi al verleend is of dat het een aanvraag betreft. Bij een aanvraag kunnen de conclusies namelijk nog wijzigen, of er kan helemaal geen octrooi uit een octrooiaanvraag voortkomen waardoor de conclusies niet meer relevant zijn.

Wordt een octrooi gelezen in het kader van een nieuwheidsonderzoek, dan zijn niet alleen de conclusies, maar is de gehele octrooitekst van belang. Alle geopenbaarde publicaties, dus ook aanverwante documenten en het nieuwheidsonderzoek met alle verwijzingen, kunnen relevant zijn om de nieuwheid of inventiviteit van een vinding te onderzoeken.