Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud
q

Nieuws

Nederlandse rechter verbiedt betrokkenheid bij octrooi-inbreuk in Portugal

Een recente gerechtelijke uitspraak biedt nieuwe mogelijkheden in Nederland voor houders van in het buitenland geldige intellectuele-eigendomsrechten.

Lees verder

De flex-bv

Om risico’s te spreiden, kan het voor ondernemingen raadzaam zijn intellectuele-eigendomsrechten onder te brengen in een aparte bv. Op die manier zijn ze veilig voor schuldeisers van de (ook op zichzelf staande) werkmaatschappij.

Lees verder

Nieuwe regels voor aanvechten Amerikaanse octrooien

Vanaf 16 september 2012 zijn in de VS nieuwe regels van kracht voor het aanvechten van octrooien bij het Amerikaanse Patent and Trademark Office (USPTO).

Lees verder

Ruime merkbescherming niet meer vanzelfsprekend

Zoals wellicht bekend, dient een merk altijd te worden aangevraagd met betrekking tot de waren en/of diensten waarvoor de aanvrager het merk wil gebruiken. Hiertoe maakt men in de praktijk gebruik van een internationale standaard, de Nice Classificatie.

Lees verder

Gedeeltelijke kwekersvrijstelling

Binnenkort wordt een wetsvoorstel voor een beperkte kwekersvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995 ingediend.

Lees verder