Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud
q

Nieuws

Europees gemeenschapsoctrooi, maar zonder Europese octrooirechtbank?

Begin maart zijn er ogenschijnlijk tegenstrijdige berichten verschenen met betrekking tot de totstandkoming van een Europees octrooirechtssysteem.

Lees verder

Mededingingsautoriteit VS onderzoekt octrooirecht

De Amerikaanse mededingingsautoriteit (Federal Trade Commission, FTC) heeft een rapport gepubliceerd met aanbevelingen om zorgen over ongewenste effecten van octrooien op mededinging weg te nemen. Lees verder

Glashard afgewezen

Verzekeraar Interpolis gebruikt in reclamespotjes al vele jaren GLASHELDER. De rechtbank Rotterdam oordeelde onlangs dat dit woord ook door andere bedrijven mag worden gebruikt, in elk geval door (tele)communicatiediensten.

Lees verder

Opnieuw prijs voor Pieter Hoff

De IE-mail van juli 2009 berichtte over de PowerTree, waarmee de Nederlandse uitvinder Pieter Hoff in 2008 de Beta Dragons Award in de wacht sleepte.

Lees verder

Broccoli en tomaat: ratatouille in de Grote Kamer

Nieuwe, verbeterde planten worden gezien als uitvindingen die geoctrooieerd kunnen worden.

Lees verder

Toepassingsvereisten

Bescherming en stimulering van innovatie en de wijze waarop eerlijk handel kan worden gedreven, lijken soms op gespannen voet met elkaar te staan.

Lees verder

Focus op BRIC: Brazilië

In een serie artikelen in de IE-mail besteden wij de komende tijd aandacht aan intellectuele-eigendomsaspecten in de opkomende economieën van de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China).

Lees verder

Deelname VEREENIGDE aan evenementen

Er liggen weer diverse interessante evenementen in het verschiet, waaraan VEREENIGDE deelneemt als IE-adviseur. Twee daarvan brengen wij hieronder specifiek onder de aandacht. Lees verder