Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Nieuws

Nieuw op Kluwer Patent Blog: Koninklijke Philips N.V. tegen Wiko SAS, Nederland

De houder van een standaard-essentieel octrooi (een Standard Essential Patent of SEP) dient allereerst de vermeende inbreukmaker in kennis te stellen van het SEP, waarna de vermeende inbreukmaker de octrooihouder dient in te lichten over zijn bereidheid een licentie te nemen. Vervolgens dient die licentie onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, ofwel FRAND-voorwaarden) aangeboden te worden. Lees verder

Mogelijk nieuwe octrooikansen in de Verenigde Staten

In de VS is een van de vereisten waar de conclusies van een octrooiaanvraag op worden getoetst of deze materie bevatten die in aanmerking komen voor octrooiering. Lees verder

Nieuw op Kluwer Patent Blog: Eli Lilly and Company tegen Fresenius Kabi Nederland B.V., Nederland

Door Bart van Wezenbeek, 19 juli 2019. De beschermingsomvang van een octrooi moet overeenkomstig Art. 69 EOV en het Protocol worden geïnterpreteerd. Als de letterlijke tekst beperkend is, is het de vraag hoe de vakman deze beperking opvat. Lees verder

‘Silver ranking’-aanbeveling door Financial Times

Op de ranglijst van Europe’s Leading Patent Law Firms 2019, opgesteld door Financial Times, heeft V.O. binnen de categorie Mechanical Engineering een zilveren vermelding gekregen. Lees verder

Nieuw op Kluwer Patent Blog: HE Licenties B.V. tegen VG Colours B.V., Nederland

Door Bart van Wezenbeek. Een octrooi dat in de loop van de procedure (zelfs na de pleidooien) is beperkt, wordt geacht van het begin af aan deze beperkingen te hebben gehad indien de beperking naar behoren is vastgelegd. Lees verder

Vraag naar octrooibescherming in Europa blijft groeien

Het jaarverslag 2018 van het Europees Octrooibureau (EOB) toont een stijging van 4,6 % van het aantal Europese octrooiaanvragen, dat daarmee op 174.000 uitkwam. Lees verder