Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Amerikaans Hooggerechtshof laat ruimte voor “business method”-octrooien

Na de “Enlarged Board” van het Europees Octrooibureau heeft ook het Amerikaanse Hooggerechtshof zich moeten buigen over de grenzen van het octrooisysteem, in de zaak Bilski vs Kappos.

Het Hooggerechtshof verwierp de stelling dat uitgevonden processen alleen voor octrooi in aanmerking komen als ze betrekking hebben op een specifieke machine of een transformatie van artikelen. Het verwierp ook een categorische uitsluiting van octrooien op zakendoen (business methods).

In de zaak Bilski vs. Kappos had de uitvinder een methode geclaimd om financiële risico”ss af te dekken. Het Hooggerechtshof weigerde Bilski”s claim omdat deze een abstract idee betrof.

Grenzen van het octrooisysteem
Niet alles is octrooieerbaar. In Europa beperkt men het octrooisysteem tot technische uitvindingen. In de VS is heeft het Hooggerechtshof al zo”n twee eeuwen geleden bepaald dat op natuurwetten, natuurlijke fenomenen en abstracte ideeën geen octrooi mogelijk is, maar wel op reële praktische toepassingen hiervan. Voor een octrooi is het echter onvoldoende om alleen maar een toepassingsgebied te noemen, of om het idee samen te claimen met onbetekenende post-solution activiteiten (bijvoorbeeld weergave van resultaten).

Hoewel het Hooggerechtshof zodoende over het principe beslist heeft kan het voor concrete uitvindingen moeilijk blijven om de grens te trekken tussen abstracte ideeën etc. en praktische toepassingen ervan. Om willekeur bij octrooiverlening te voorkomen proberen rechters hier praktisch hanteerbare formules voor te bedenken. Deze formules zijn van belang voor vele octrooien op uitvindingen die met computer programma”s geïmplementeerd worden maar ook voor uitgevonden business methods. De Amerikaanse rechter heeft al een aantal van dergelijke formules versleten zonder tot een bevredigend resultaat te komen.

Niet alleen de machine or transformation test
Het hof van beroep onder het Hooggerechtshof had in de Bilski zaak als formule gegeven dat geclaimde methodes alleen voor octrooi in aanmerking komen voor zover ze betrekking hebben op een concrete machine of een artikel transformeren: de zogenaamde machine or transformation test. Dat ging het hooggerechtshof te ver. De machine or transformation test mag wel gebruikt worden en zal meestal ook beslissend zijn, maar het hof van beroep mocht niet bij voorbaat alle uitvindingen uitsluiten die sneuvelen onder deze test. Met zo”n algemene uitsluiting zou de machine or transformation test ten onrechte de rol van de wetstekst overnemen en zou er nodeloos twijfel ontstaan over de octrooieerbaarheid van software, geavanceerde medische diagnosetechnieken, lineair programmeren, data compressie en digitale signaalbewerking.