Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

België streeft geharmoniseerde octrooirechtspraak na

Rechtbanken in België streven nu al naar een harmonisering van de Europese octrooirechtspraak. Dat doen zij in het vooruitzicht van het toekomstige Unified Patent Court.

Het Hof van Cassatie nam het voortouw in Syral Belgium vs. Roquette Frères, toen het de geldigheid beoordeelde van het Belgische deel van het Europese octrooi EP 0 909 138 (C.13.0232.N/1).

Het beslag inzake namaak biedt de houder van een octrooi in België de mogelijkheid om op eenzijdig verzoek, snel en efficiënt, bewijs te vergaren over inbreuk op zijn octrooi. Alvorens een beschikking toe te wijzen, onderzoekt de rechtbank of het octrooi op het eerste zicht geldig is (Art. 1369bis/1 Gerechtelijk Wetboek). Dit onderzoek betrof tot nu toe in hoofdzaak formele criteria, met name of het octrooi rechtmatig verleend was en of de jaartaksen voor het in stand houden van het octrooi in België regelmatig betaald werden. Bij een verleend Europees octrooi ging de rechtbank bijna altijd uit van de geldigheid van het octrooi.

Nietigverklaring
Het Hof van Cassatie heeft echter recent een vonnis gewezen dat fundamenteel tegen deze heersende werkwijze ingaat. Het gaat dan om een Europees octrooi waartegen een nietigheidsactie loopt in België of in een ander land. Normaal gesproken stelt het Hof alleen vast dat de beslissing dat het octrooi nietig is, slechts voorlopig is, omdat tegen deze beslissing beroep werd aangetekend. Het vonnis stelt nu dat de evaluatie van de geldigheid van dit octrooi meer inhoudt dan alleen deze vaststelling. Hoewel een nietigverklaring van een Europees octrooi in een bepaald land alleen uitwerking heeft in dat land, kan deze nietigverklaring relevant zijn bij het beoordelen van de geldigheid in een ander land. Daarbij moet het Hof rekening houden met al het bewijs dat partijen naar voren brengen. Een Europees octrooi valt bij verlening uiteen in een bundel nationale octrooien; al deze octrooien zijn echter van hetzelfde octrooi afkomstig.

Herroeping vonnis
Dit vonnis herroept een eerder vonnis van Het Hof van Beroep Antwerpen. Dit ging ervan uit dat het Belgisch deel van een Europees octrooi geldig blijft zolang er geen definitieve uitspraak was in de nietigheidsactie tegen het Britse deel van hetzelfde octrooi, of tegen het overeenkomstige nationale Franse octrooi.

Bekijk ook deze experts

Mohammad Ahmadi Bidakhvidi

Mohammad Ahmadi Bidakhvidi

  • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Associate
Annemie Swinnen

Annemie Swinnen

  • Europees octrooigemachtigde
  • Senior associate
Meer experts