Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Bewijsregistratie: schijnzekerheid of betrouwbaar hulpmiddel bij conflicten?

Regelmatig krijgen uitvinders het goedbedoelde advies om hun “idee vast te leggen” door middel van een “officiële” datering.

Dit zou dan kunnen door middel van bijvoorbeeld een stempel van de notaris, de belastingdienst, of zelfs door een aangetekende brief naar jezelf te sturen. Een recente variant van zo”n datering betreft het zogeheten i-depot, dat door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) wordt aangeboden. Bij een i-depot stuurt de aanvrager twee identieke sets documenten naar het BBIE. Beide sets worden door het BBIE gedagtekend. Eén set gaat retour naar de uitvinder, de andere wordt met telkens verlengbare periodes van vijf jaar door het BBIE bewaard. Gedurende die periode kan de uitvinder de tweede set op elk gewenst moment als bewijsmiddel opvragen.

Zoals ook op de website van het BBIE wordt opgemerkt, is er bij het i-depot geen sprake van bescherming van het gedachtegoed zelf. Het betreft slechts datering van documenten. Daarmee ontstaat geen intellectueel-eigendomsrecht op grond waarvan bijvoorbeeld anderen uit de markt zouden kunnen worden geweerd. Bovendien is niet zeker of de registratie bewijsrechtelijk nut zal hebben in gerechtelijke procedures. Vooral niet als die procedures zich buiten Nederland afspelen.

Toegevoegde waarde
Een bewijsregistratie, mits correct uitgevoerd, kan voor artistieke creaties (auteursrecht) een hulpmiddel bij conflicten zijn. Omdat het auteursrecht ontstaat door de creatie zelf – een rechtsvorm zonder formele registratie -, kan het bijvoorbeeld in geval van plagiaat zeer nuttig zijn om de exacte datum van een creatie te kunnen bewijzen. Een goede bewijsregistratie kan dan helpen. Ook voor het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel kan een dagtekening nut hebben. Ook hiervoor geldt dat er automatisch rechten ontstaan vanaf de datum waarop het model voor het eerst binnen de EU voor het publiek beschikbaar is gesteld.

Wanneer creaties door hun technisch karakter als uitvinding zijn aan te merken, biedt uitsluitend een octrooiaanvrage de gewenste bescherming. Het i-depot en andere vormen van bewijsregistratie, zoals via een notariële akte, bieden dan nauwelijks meer dan een schijnzekerheid. Bij indiening van de octrooiaanvrage wordt in ieder geval ook een officiële datering verkregen. Maar veel belangrijker is dat binnen een jaar een beroep kan worden gedaan op het recht van voorrang dat door de octrooiaanvrage wordt gecreëerd. Dit recht van voorrang kan de basis vormen voor deugdelijke wereldwijde octrooibescherming.

Overigens zijn ook onze advocaten prima in staat om bewijsregistratie voor u te verrichten.