Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Boek: octrooien als strategische business tools

Het boek zet onder andere uiteen hoe een octrooistrategie kan worden ontwikkeld, en hoe deze strategie kan worden afgestemd met de business strategie en de research & development-strategie van een bedrijf.

"ThereDe onzekere, instabiele wereldeconomie van de laatste jaren heeft de winstmarges in het bedrijfsleven sterk onder druk gezet. Dit heeft er onder andere toe geleid dat aandeelhouders en topmanagers er steeds meer van doorgedrongen zijn geraakt dat octrooirechten moeten worden gebruikt om de concurrentiepositie te verbeteren. Lex van Wijk, octrooigemachtigde bij Vereenigde, heeft over dit onderwerp recentelijk een boek gepubliceerd, met als titel There May Be Trouble Ahead: A Practical Guide to Effective Patent Asset Management.

Van Wijk weet op heldere wijze het belang van octrooirechten als strategische business tools te onderstrepen. Het boek zet onder andere uiteen hoe een octrooistrategie kan worden ontwikkeld, en hoe deze strategie kan worden afgestemd met de business strategie en de research & development-strategie van een bedrijf. Hierbij wordt gebruik gemaakt van praktische en relatief simpele tools die gebaseerd zijn op de uitgebreide octrooi-ervaring van Van Wijk in het internationale bedrijfsleven (o.a. Shell en Siemens). Onder meer wordt gewezen op een cultuuromslag die vaak nodig is, alsmede het werken met multifunctionele teams teneinde een juist octrooibeleid te ontwikkelen dat wordt ondersteund en aangestuurd vanuit een centrale bedrijfsvisie.

Omdat There May Be Trouble Ahead in de eerste plaats is bedoeld als een praktische leidraad, is het geen droge en lange opsomming van feiten en theorieën geworden, maar een handzaam en vlot geschreven boek dat door internationale experts wordt aangeprezen.

Lex van Wijk, There May Be Trouble Ahead: A Practical Guide to Effective Patent Asset Management, april 2005 (Scarecrow Press), 144 pags., ISBN 0-8108-5292-6.