Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

COVID-19 update 3

Vanwege de huidige COVID-19-crisis hebben officiële IE-instanties in België, Nederland en Duitsland voorlopige maatregelen getroffen voor diverse octrooi- en merkenprocedures voor octrooien en merken en -modellen. Hieronder een overzicht.

België – maatregelen door de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE)

DIE zet haar activiteiten in de mate van het mogelijke gewoon verder en heeft geen algemeen uitstel ingesteld.

Eventuele verzoeken tot uitstel worden op individuele basis behandelt, en zal DIE zo gunstig mogelijk trachten te beoordelen.

DIE zal, voor zover mogelijk, geen wettelijke notificaties te verzenden die tot gevolg zouden hebben dat er een nieuwe bindende termijn opgestart wordt. Hier wordt echter van afgeweken indien het niet verzenden van een wettelijke notificatie in uw nadeel kan zijn.

De medewerkers van DIE werken voornamelijk van thuis uit. Voor formele communicatie worden daarom eOLF en fax (+32 2 277 52 62) aangeraden.

Voor informele communicatie wordt e-mail aangeraden, concreet via de volgende adressen:

 • piie.register@economie.fgov.be – voor vragen met betrekking tot het octrooiregister of met betrekking tot vertegenwoordiging
 • piie.accountancy@economie.fgov.be – voor vragen met betrekking tot taksen en betalingen
 • opridie-tech@economie.fgov.be – voor vragen met betrekking tot (aanvragen voor) octrooien, (aanvragen voor) aanvullende beschermingscertificaten en (aanvragen voor) kwekersrechten
 • piie.contact@economie.fgov.be – voor algemene informatievragen

Nederland – maatregelen door Octrooicentrum Nederland (OCN) en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)

Octrooien

 • Voor nationaal verleende Nederlandse octrooien en octrooiaanvragen heeft OCN (nog) geen beroep gedaan op specifieke bepalingen van de Nederlandse Octrooiwet. Wel werken alle medewerkers van OCN vanuit huis vanwege het COVID-19 virus. Om die reden worden er geen (papieren) brieven verstuurd. De brieven worden elektronisch beschikbaar gesteld via het MyPage-systeem, maar het plaatsen van een brief in dit systeem maakt niet dat er termijnen gaan lopen voor aanvragers. Bovendien wordt de inkomende (papieren) post niet door OCN verwerkt. Wel worden de brieven die binnenkomen voorzien van een datumstempel.
 •  OCN is per e-mail of telefoon (088-0424242) bereikbaar.
  Bovendien is het online indienen van octrooiaanvragen en andere documenten nog steeds mogelijk via de normale systemen. OCN raadt ten zeerste aan om nieuwe octrooiaanvragen uitsluitend online in te dienen.
 • Met name de termijnen voor het betalen van vernieuwingstaksen en voor het valideren van recent verleende Europese octrooien in Nederland zijn vooralsnog niet verlengd of opgeschort.
 • Anderzijds worden termijnen die door OCN kunnen worden verlengd, zoals voor het verhelpen van formele gebreken in octrooiaanvragen, wel verlengd (vooralsnog met twee maanden).

Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de website van OCN.

Benelux merken en modellen

 • Met betrekking tot geregistreerde Benelux merken- en modellenrechten heeft BOIP nog geen beroep gedaan op specifieke bepalingen van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom.
 • In een verklaring heeft BOIP echter aangekondigd dat in verband met COVID-19 alle officiële termijnen met een extra termijn van een maand worden verlengd, gerekend vanaf de datum waarop het redelijkerwijs mogelijk is voor IE-professionals en ondernemers in de Benelux om hun werkzaamheden te hervatten (de zogeheten BAU-datum). Het BOIP heeft de BAU-datum nog niet vastgesteld. De verlenging met een maand geldt voor alle verzoeken en procedures waarvoor de huidige termijnen tussen 16 maart 2020 en de BAU-datum zijn verstreken, of waarvoor de termijnen binnen een maand op de BAU-datum liggen. De online diensten van het BOIP blijven beschikbaar. Vragen kunnen worden gericht aan info@boip.int.
 • In de tussentijd zullen niet-gehaalde deadlines niet schadelijk zijn voor lopende procedures of openstaande verzoeken. Dit geldt ook voor oppositieprocedures die niet tijdig zijn ingediend en betalingen die niet tijdig zijn verricht. Het is echter mogelijk dat het onlineregister niet de juiste status weergeeft van bepaalde merken waarvoor de nieuwe termijnen gelden en dat het BBIE geen informatie over de verlenging van de termijnen van geval tot geval meedeelt. Belangrijk om op te merken is dat de bovengenoemde termijnverlenging niet van toepassing is op zaken die lopen bij het Benelux-Gerechtshof.
 • Al met al vormt COVID-19 geen risico voor lopende zaken en aanvragen bij het BOIP en hoeven merkhouders geen extra acties te ondernemen.

Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de website van BOIP.

V.O. beschouwt de door de overheid toegekende termijnverlengingen als een extra vangnet voor het geval het onmogelijk wordt om een termijn te halen als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden. Het is ons beleid om ons te houden aan de oorspronkelijke termijnen om toekomstige problemen / knelpunten te voorkomen.

Duitsland – maatregelen door Duits Octrooi- en Merkenbureau (GPTO)

Octrooien

De termijnen van GPTO zijn verlengd tot 4 mei 2020. Termijnen die zijn vastgesteld door de Octrooiwet kunnen niet worden verlengd. De meeste medewerkers van GPTO werken vanuit huis, maar een kernteam werkt nog steeds vanuit GPTO en aanvragers ontvangen per post berichten van GPTO (verminderde frequentie). Men kan met GPTO contact opnemen per telefoon, online via DPMAdirect, per  reguliere post of per fax.

Hoorzittingen zijn geannuleerd en zullen opnieuw worden ingepland.

Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de website van GPTO.

Merken en modellen

GPTO is ook verantwoordelijk voor de Duitse merken, d.w.z. dat de onder ‘Octrooien’ genoemde procedures zijn niet alleen van toepassing op octrooien, maar ook op Duitse merken. De termijnen van GPTO zijn verlengd tot 4 mei 2020. De termijnen voor het indienen van een verzoek voor een internationale merkregistratie en aanvullende aanwijzing worden niet verlengd. De door de Merkenwet vastgestelde termijnen kunnen niet worden verlengd.

Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de website van GPTO.

 

Bekijk ook deze experts

Mohammad Ahmadi Bidakhvidi

Mohammad Ahmadi Bidakhvidi

 • Europees en Nederlands octrooigemachtigde, European Patent Litigator
 • Associate
Annemie Jaeken

Annemie Jaeken

 • Europees, Nederlands en Belgisch octrooigemachtigde, European Patent Litigator
 • Partner
Meer experts