Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

COVID-19 update 4

De rechtbanken in België, Nederland en Duitsland hebben vanwege de COVID-19-crisis diverse tijdelijke procedurele maatregelen getroffen ten aanzien van de behandeling van IE-zaken. Hieronder een beknopt overzicht.

België

Bij Koninklijk Besluit zijn alle procedurele termijnen vallend tussen 9 april en 3 mei 2020 uitgesteld tot 3 juni 2020. Dit uitstel is niet van toepassing op urgente zaken, bijv. kort geding. Mondelinge zittingen gepland tussen 11 april en 3 juni 2020 worden automatisch geannuleerd en zullen verder schriftelijk worden beoordeeld, tenzij hiertegen vanuit de partijen bezwaar wordt gemaakt.

Nederland

De Nederlandse rechtbanken zijn sinds 17 maart 2020 gesloten voor het publiek. Alleen zaken met de hoogste urgentie kunnen worden voortgezet, in welk geval een eventuele hoorzitting per videoconferentie wordt gehouden. Vanaf 6 april 2020 is de lijst van zaken die als urgent kunnen worden beschouwd uitgebreid, maar het is aan de rechter om, rekening houdend met de capaciteit van de rechtbank, te bepalen welke zaken als urgent  moeten worden beschouwd. Deze tijdelijke regelingen zullen van kracht zijn zolang als de coronamaatregelen van het kabinet in stand blijven.

Voor IE-aangelegenheden kunnen nieuwe zaken worden ingediend en gaat het schriftelijke gedeelte van de procedure gewoon door. De hoorzittingen zijn echter geannuleerd. Het is mogelijk een beroep te doen op de schriftelijke procedure om een uitspraak te verkrijgen, maar als partijen het niet eens zijn met deze gang van zaken, zal een nieuwe datum voor een hoorzitting worden vastgesteld.

Zaken met de hoogste urgentie kunnen worden voortgezet, maar doorgaans wordt het aan de rechter overgelaten welke zaken als zeer urgent moeten worden beschouwd. Indien een zaak als urgent wordt beschouwd, kunnen de partijen overeenkomen een schriftelijke procedure te volgen, of kan een hoorzitting worden gehouden, meestal per videoconferentie. Dit geldt doorgaans voor kort-gedingprocedures over IE-aangelegenheden, zoals een spoedeisende zaak over een voorlopig verbod.

Duitsland

IE-rechtbanken blijven doorwerken, maar in gereduceerde vorm, d.w.z. een deel van de werknemers werkt in de rechtbank, een deel thuis, om en om. Schriftelijke procedures gaan gewoon door, het aantal hoorzittingen is verminderd. Men dient zich te houden aan veiligheidsmaatregelen in verband met corona, d.w.z. een afstand van ten minste 1,5 m tussen de deelnemers aan een hoorzitting en slechts een zeer beperkt aantal deelnemers.

Also see these experts

Bart Jan Niestadt

Bart Jan Niestadt

  • Europees, Nederlands en Belgisch octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Annemie Jaeken

Annemie Jaeken

  • Europees, Nederlands en Belgisch octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Meer experts