Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Delegatie EPO en V.O. bezoekt VS

Examiners van het Europees Octrooibureau (EOB) maken soms een studiereis naar landen of regio’s buiten de EOB-zone. Als ze dat doen, is het uitgangspunt een kennisuitwisseling die de samenwerking tussen beide partijen bevordert.

Een dergelijke gelegenheid deed zich afgelopen september voor. Een delegatie van vier Examiners met hun Director, werkzaam in München en Den Haag, reisde af naar de VS voor een bezoek aan onze cliënten DSM Functional Materials (Elgin bij Chicago), Dow Chemical (Freeport, Texas) en BASF Global (Tarrytown, New York). Huub Maas, Harrie Marsman en Otto Oudshoorn vergezelden de Examiners en Director namens V.O.

De bedrijfsbezoeken waren deels gewijd aan het verduidelijken van bepaalde EOB-procedures, bijvoorbeeld op het gebied van opposities en het aanbrengen van wijzigingen in octrooiaanvragen. Uiteraard werd uitvoerig stilgestaan bij de invoering van het Gemeenschapsoctrooi (Unitary patent). Ook sommige verschillen tussen de EOB-procedures en het Amerikaanse octrooisysteem kwamen aan de orde, met name op het gebied van duidelijkheid in de claims. Van hun kant lieten de Examiners zich graag bijpraten over de nieuwste door DSM, Dow en BASF ontwikkelde technologieën; kennis die mogelijk positief uitwerkt bij de beoordeling van hun octrooiaanvragen. In dat kader bezochten zij ook diverse laboratoria en productielocaties.

Als directe schakel tussen deze multinationals en het EOB konden de specialisten van V.O. de verbinding leggen tussen beide partijen en inzichtelijk maken tegen welke problemen octrooiaanvragers aanlopen bij het volgen van octrooiprocedures en wat men van het octrooisysteem verwacht.

Na afloop van het bezoek spraken de enthousiaste deelnemers de intentie uit vaker een open-vizierbijeenkomst te organiseren. Gezien de ontwikkelingen die momenteel in zowel het Amerikaanse als het Europese octrooisysteem plaatsvinden, blijft het vast niet bij een intentie.