Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Eerste IE-seminar goed ontvangen

Op 21 en 22 juni vond een tweedaags IE-seminar voor relaties van VEREENIGDE plaats, bedoeld om hun basiskennis op het gebied van Intellectueel Eigendom te vergroten.

Omdat het de eerste keer was dat VEREENIGDE een dergelijk seminar organiseerde, werd er een selecte groep cliënten benaderd. Dit resulteerde in een groep van 11 deelnemers die allen na afloop zeer tevreden waren over het programma en de inhoud.

Voor zowel de deelnemers als de tutors / octrooigemachtigden en merkengemachtigden van VEREENIGDE was het even wennen, toen zij bijeenkwamen op het hoofdkantoor van VEREENIGDE in Den Haag. In een dergelijke setting hadden ze elkaar niet eerder ontmoet. Voor de tutors was het vooral spannend om te zien hoe de onderwerpen en casuïstiek zouden aansluiten op de kennis en verwachtingen van de deelnemers. De invalshoeken voor “chemie en biotech” enerzijds en “werktuigbouw en elektro” anderzijds verschilden namelijk sterk van elkaar. Alle deelnemers bleken echter over een behoorlijke dosis parate kennis te beschikken en waren zeer gemotiveerd om zich verder in de IE-materie te verdiepen.

Sessies
De ochtendsessie van de eerste dag was gewijd aan een inleiding en een korte beschrijving van IE-rechten. Welke rechten zijn er? Wat is mogelijk? Hierbij werd gekeken naar zowel octrooirechten als merken- en modellenrechten. In de middagsessie werden octrooirechten behandeld en kwamen onderwerpen als nieuwheid, inventiviteit en nawerkbaarheid aan de orde. De tweede dag werd ingegaan op vragen als: Hoe verder nadat het verlangde IE-recht eenmaal is verworven? Wat beschermt het octrooi eigenlijk: het model of de merknaam? Om welke redenen wordt IE-bescherming aangevraagd? Hoe moet men andermans octrooien lezen? Afsluitend behandelden de deelnemers een casus om de tijdens het seminar opgedane kennis over IE-rechten in praktijk te brengen.

Leerzaam, nuttig en aangenaam
Deelnemers en tutors hebben het seminar als zeer leerzaam, nuttig en aangenaam ervaren. Door de interactie tussen beide partijen konden theorie en praktijk direct aan elkaar worden getoetst. VEREENIGDE hoopt dat de deelnemers de nieuw verworven kennis met succes toepassen in hun eigen werkpraktijk en is voornemens om op korte termijn wederom een IE-seminar te organiseren. Als u hiervoor interesse heeft, of meer informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met Rob van Niele, tel. 070-4166762, email: r.vanniele@vereenigde.nl.