Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Einde “Swiss-type” conclusie in Europa

Is een nieuw doseringsregime van een bekend geneesmiddel octrooieerbaar?

De Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau heeft zich recent over die vraag gebogen.

In Europa geldt dat medische werkwijzen zijn uitgesloten van octrooiering, met uitzondering van nieuwe medische toepassingen van bekende stoffen. De Grote Kamer van Beroep heeft geoordeeld dat die uitzondering op het octrooieringsverbod verder moet gaan dan het gebruik van het geneesmiddel op een nieuwe ziekte. Ook andere eigenschappen van een dergelijke toepassing, zoals een doseringsregime, moeten als uitzondering gelden.

In wet verankerd
Door de wetswijziging van 2007 (EPC2000) is de octrooieerbaarheid van een dergelijke “tweede medische indicatie” inmiddels in de wet verankerd. Wat meteen betekent dat de kunstgreep die voordien werd toegepast in de vorm van een zogenaamde “Swiss-type”-conclusie, waarbij een nieuwe toepassing toch octrooieerbaar kon zijn door deze te laten betrekken op een productieproces, niet meer nodig is. De Grote Kamer van Beroep heeft echter gemeend om nog iets verder te gaan en dit type conclusie in de toekomst niet meer acceptabel te achten.