Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Eindelijk het Europees octrooi

Op 10 december j.l. heeft het Europees Parlement ingestemd met het in het leven roepen van het unitaire Europese octrooi en het daarbij horende reglement voor het instellen van een Europese octrooirechtbank. Het is de bedoeling dat dit systeem in 2014 in werking zal treden, maar dan is wel een voorspoedige ratificatieprocedure nodig.

Hoofdpijndossier
We hebben op deze plaats al vaker bericht over de vorderingen, of liever het ontbreken van vorderingen op dit hoofdpijndossier voor de Europese unie. Al sinds 1975 zijn pogingen ondernomen om een Europees octrooi in het leven te roepen, dat gelding heeft voor de gehele Europese Unie en dat voor een centrale rechtbank kan worden gehandhaafd. Dat stuitte op bezwaren van velerlei aard, waarbij lange tijd het talenprobleem het grootste struikelblok was. Dit is nu enerzijds opgelost door het talenprotocol los te koppelen van de regeling van het unitaire octrooi en anderzijds door de twee landen die mordicus tegen waren (Italië en Spanje) buiten de onderhandelingen te laten.

Ook lange tijd was het instellen van een separate, overkoepelende rechtbank een probleem omdat dit lastig is te verenigen met het EU Verdrag. Dit is opgelost door het mogelijk maken dat deze rechtbank vragen over de uitleg van de regelingen aan het Europese Hof van Justitie kan stellen.Het laatste probleem leek afgelopen jaar de zetel van deze rechtbank. Via een politiek compromis is toen besloten dat Parijs de hoofdzetel krijgt, maar dat in Londen en München ‘dependances’ komen voor octrooien op respectievelijk het gebied van de ‘life sciences’ en de mechanica. Omdat de verantwoordelijke ministers bij dat besluit tegelijk ook nog een inhoudelijke verandering doorvoerden weigerde het Europees Parlement deze regeling goed te keuren.

Vervolg
Na enige wijzigingen in de tekst zijn zowel de ministerraad als het Europees parlement nu akkoord met de tekst en volgens planning zal het verdrag dat de centrale rechtbank regelt in februari worden ondertekend, waarbij het bedoeling is dat zowel de mogelijkheid om een centraal Europees octrooi te hebben als de mogelijkheid om de huidige en de nieuwe Europese octrooien bij een Europese rechtbank te laten berechten in 2014 werkelijkheid worden.