Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

EVD-subsidie voor internationale octrooiaanvragen

De Economische Voorlichtingsdienst (EVD), een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, ondersteunt ondernemers die internationaal opereren of dat van plan zijn.

Die ondersteuning varieert van het verstrekken van informatie tot het projectmatig en financieel begeleiden van ondernemers. Voor dat laatste heeft de EVD een aantal specifieke
regelingen en programma”s ontwikkeld, waaronder het Programma Starters Buitenlandse markten (PSB).

Het PSB is een subsidieregeling die zich ook uitstrekt tot de indiening van een of meerdere internationale octrooiaanvragen.

Het PSB is ontwikkeld om MKB-bedrijven die geen of weinig exportervaring hebben, te helpen bij het verkennen en bewerken van een voor hen nieuwe buitenlandse (geografische) markt. De met de EVD samenwerkende adviseurs helpen de ondernemer bij het opstellen en uitvoeren van een internationaliseringsplan. Dit plan is de kern van de regeling. Na goedkeuring van het plan wordt een aantal activiteiten uitgevoerd, zoals het verkennen van de markt, het selecteren van potentiële zakenpartners, het deelnemen aan een relevante beurs, het ontwikkelen van presentatiemateriaal, het behalen van een exportrelevant diploma, het inwinnen van handelsgerelateerd juridisch advies en het aanvragen van een of meerdere internationale octrooien. De subsidie bedraagt 50% van de gemaakte kosten tot een maximum subsidiebedrag van f 11.500.

Om in aanmerking te komen voor deelname aan PSB, dient de onderneming aan diverse criteria te voldoen. Zo mag de onderneming niet meer dan honderd werknemers in dienst
hebben en niet actief zijn in de sectoren vervoer, primaire landbouw of visserij. Ook moet zij zich richten op een (praktisch) nieuwe buitenlandse markt.

Wilt u meer weten over deze subsidieregeling? Neem dan contact op met Mirjam Caminada, projectadviseur PSB, tel. 070-778 83 73, of met Bernard Ledeboer, octrooigemachtigde bij Vereenigde, tel. 070-416 67 84. Zie ook www.evd.nl/psb.