Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Glashard afgewezen

Verzekeraar Interpolis gebruikt in reclamespotjes al vele jaren GLASHELDER. De rechtbank Rotterdam oordeelde onlangs dat dit woord ook door andere bedrijven mag worden gebruikt, in elk geval door (tele)communicatiediensten.

Voor de leek wellicht een opmerkelijke uitspraak. Gezien de geldende wetgeving omtrent merkenrecht is deze uitspraak voor de jurist echter wel begrijpelijk.

Interpolis werd geconfronteerd met de onderneming Mobile Communications B.V., die het merk GLASHELDERgebruikt voor het aanbieden van advies, bemiddeling en het leveren van glasvezel-netwerken. Interpolis maakte hier bezwaar tegen, aangezien zij al jarenlang de bekende slogan “Interpolis. Glashelder” gebruikt, die op karakteristieke wijze wordt uitgesproken in de reclame-spotjes op radio en televisie. In haar bezwaar voerde Interpolis onder andere aan dat GLASHELDER door het jarenlange gebruik als zelfstandig onderdeel van haar slogan kan worden beschouwd. En dus als haar merk.

Verschillende diensten
Allereerst oordeelde de rechter dat de diensten die beide partijen aanbieden, voldoende van elkaar verschillen. Immers, verzekeringsdiensten wijken in behoorlijke mate af van (tele)communicatiediensten, waarmee een heel ander publiek wordt aangesproken. Er lag naar het oordeel van de rechter dan ook geen gevaar voor verwarring in de markt op de loer.

GLASHELDER geen merk op zich
Om de omvang van haar bescherming te verruimen (om zo ook tegen niet-concurrerende diensten op te kunnen treden), riep Interpolis ook de bekendheid van GLASHELDER als merk in. De rechter stelde vast dat Interpolis weliswaar beschikt over een merkregistratie van de slogan “Interpolis. Glashelder”, maar niet over een merkregistratie van het losse element “Glashelder” voor verzekeringsdiensten.

Volgens Interpolis wordt GLASHELDER door het jarenlange gebruik desalniettemin herkend als een merk op zich. Interpolis moest derhalve aantonen dat het element “Glashelder” als merk voor verzekeringen wordt herkend. Omdat Interpolis hiervan geen ondubbelzinnig bewijs kon leveren, wees de rechter de vordering af.

Volgens geldend recht
Deze uitspraak is in lijn met de geldende wetgeving en rechtspraak op het gebied van het merkenrecht. Het is desalniettemin wrang voor Interpolis dat zij (na veel tijd en geld te hebben geïnvesteerd in de “Interpolis. Glashelder”-reclamecampagnes), er niet in is geslaagd de bekendheid van GLASHELDER in merkenrechtelijke zin aan te tonen. Daarmee had zij gebruik voor andere diensten kunnen blokkeren en dit element aldus kunnen monopoliseren. Deze uitspraak laat overigens onverlet dat haar vordering mogelijk wél geslaagd zou zijn wanneer de andere partij een directe concurrent in verzekeringen was geweest.