Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Goed voorbereid op de toekomst

Column door Cees Jansen, oud-voorzitter V.O. Na 26 jaar heb ik V.O. verlaten. De afgelopen 12 jaar was ik voorzitter, een taak die ik heb overgedragen aan Herman Witmans. Een mooi moment om terug te kijken.

Toen ik in 1993 hier kwam werken had V.O. al een uitstekende reputatie. Het was voor die tijd een moderne dienstverlener met klinkende namen van gemachtigden en advocaten op het briefpapier. Er is sindsdien natuurlijk ook heel veel veranderd. In het oog springend is dat ons kantorennetwerk de afgelopen jaren sterk is uitgebreid van twee kantoren in Den Haag en Groningen tot meerdere vestigingen in drie landen. Een grote verandering waardoor het aantal medewerkers verdubbelde. Ook zijn we met elkaar veel efficiënter gaan werken en besteden we meer aandacht aan het opleiden van onze mensen.

Als gezonde onderneming moet je altijd anticiperen op nieuwe en toekomstige ontwikkelingen. U herkent dat vast in uw eigen organisatie. Zo hebben we ons destijds voorbereid op het wegvallen van werkzaamheden uit het vertalen van Europese Octrooien. Dit gebeurde ook daadwerkelijk in 2008. Juist op een moment dat er mondiaal een economische crisis uitbrak. Ik was toen net voorzitter. V.O. sloeg zich er goed doorheen.

Een mogelijke nieuwe ontwikkeling betreft het Unified Patent Court, een gemeenschappelijk octrooigerecht voor bepaalde landen van de EU. Dat gaat dan samen met de invoering van het Unitary patent, oftewel een Europees octrooi met eenheidswerking. De kennis hiervoor is inmiddels in huis gehaald. Het lijkt er echter op dat Brexit deze nieuwe ontwikkeling op losse schroeven zet. Ook dat hoort bij ondernemen.

Het vak van octrooi- en merkengemachtigde is door de jaren heen ook veranderd. Ondernemingen zijn zich tegenwoordig goed bewust van hun belang om goed om te gaan met hun intellectueel eigendom. Maar ook om het IE van derden goed in de gaten te houden. Ons werk heeft zich van uitvoerend naar meer adviserend ontwikkeld. In mijn optiek is ons werk daarmee interessanter geworden.

Wat ik mijn opvolger zou willen meegeven, is om alle medewerkers zoveel mogelijk te betrekken bij de verdere ontwikkelingen van V.O. En bovenal dat ons ultieme doel is en blijft: onze klanten zo goed mogelijk bedienen, zodat zij optimale resultaten kunnen bereiken als het om hun IE gaat.

Also see these experts

Annemie Jaeken

Annemie Jaeken

  • Europees, Nederlands en Belgisch octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Bart Jan Niestadt

Bart Jan Niestadt

  • Europees, Nederlands en Belgisch octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Meer experts