Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Groene uitvindingen

Uitvindingen lossen problemen op, doorgaans met technische middelen. Een bijzonder milieuvriendelijke uitvinding is het perpetuum mobile, het apparaat dat blijft voortgaan zonder externe energie te verbruiken.

Helaas, de wetten der thermodynamica bieden geen plaats voor een dergelijke machine. De techniek biedt ons gelukkig grenzeloos veel mogelijkheden om groene oplossingen voor problemen te vinden, zonder de natuurwetten te overtreden. Men spreekt dan van groene innovatie of cleantech.

Groene innovatie is gericht op duurzaamheid, natuurbehoud en energiebesparing. Op de toekomst. In praktisch alle takken van de technologie wordt groen geïnnoveerd. De bekendste voorbeelden zijn systemen voor opwekking van zonne-energie, windenergie en waterkracht, en uitvindingen gericht op energiebesparing. Groene innovatie bestrijkt echter een veel breder terrein. Onder deze noemer kunnen ook uitvindingen worden gebracht die zijn gericht op afvalreductie, efficiëntere transportmiddelen, ontwikkeling van verbeterde en nieuwe materialen, nanotech, biotech, geneesmiddelen, voedselvoorziening, landbouw, veeteelt, processturing enzovoort.

Groeimarkt
Waar in de beginjaren van de groene innovatie deze nog een overwegend vrijblijvend karakter had en men vooral uit idealistische overwegingen voor groen koos, is er nu wereldwijd een stijgende vraag naar milieuvriendelijke of minder milieubelastende technologieën en producten. Dat maakt het ook bedrijfseconomisch steeds interessanter om daarin te investeren. Het is een groeimarkt waarin de vraag het aanbod lijkt te gaan bepalen. Het aantal octrooiaanvragen voor groene uitvindingen zit dan ook sterk in de lift. Bovendien heeft de overheid stimulerings-maatregelen getroffen in de vorm van subsidies, waaronder subsidies voor het gebruik van planten en dierlijk restmateriaal die zijn te verwerken tot alternatieven voor bijvoorbeeld plastic (zogeheten groene grondstoffen). Dergelijke maatregelen maken het voor ondernemingen extra aantrekkelijk om het accent te verleggen naar duurzaamheid en energiezuinigheid.

De deskundigen van Vereenigde volgen de ontwikkelingen op het gebied van cleantech op de voet, bijgestaan door een dit jaar opgericht Cleantech Team. Zo bent u voor bescherming van uw groene innovatie bij VEREENIGDE aan het beste adres, nu en in de toekomst.