Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Grote aanpassing octrooiwet VS

President Obama heeft op 16 september zijn handtekening gezet onder een ingrijpende wijziging van de Amerikaanse octrooiwet.

In grote lijnen brengen de wijzigingen de Amerikaanse octrooiwet op termijn meer in lijn met octrooiwetten buiten de VS. Het eerste praktische effect is echter dat de taksen voor octrooiaanvragers flink verhoogd zijn.

De belangrijkste principiële verandering betreft de first to invent-regel. In de meeste landen geldt de first to file-regel: wanneer verschillende uitvinders dezelfde uitvinding doen, gaat het octrooi naar de eerste die er octrooi op vraagt. In de VS geldt de first to invent-regel, waarbij degene die de uitvinding als eerste deed, recht heeft op octrooi. Dit systeem gaf echter aanleiding tot onzekerheid en ingewikkelde procedures om aan te tonen wie als eerste de uitvinding gedaan had. De first to invent-regel vervalt in de VS vanaf maart 2013. Na de eerste octrooiaanvraag hebben andere uitvinders geen recht meer op octrooi op dezelfde uitvinding, tenzij ze kunnen aantonen dat de octrooiaanvrager de uitvinding aan hen ontleend heeft.

Een bijkomende verandering van praktisch belang betreft de zogeheten grace period. Onder de oude wet is publicatie van de uitvinding binnen een jaar voor indiening van de octrooiaanvraag onder omstandigheden niet schadelijk. Dit geldt voor publicaties zowel van de uitvinder zelf als van anderen (mits na uitvinding door de uitvinder). Onder de nieuwe wet zijn alleen publicaties van de uitvinder zelf of die aan de uitvinder ontleend zijn, onschadelijk.

Ook op vele andere punten wordt de wet gewijzigd. Zo kan een octrooi niet langer ongeldig worden verklaard wanneer blijkt dat de uitvinder niet zijn best mode-implementatie onthuld heeft. De verwijzing op een product naar een internetpagina die het product met een octrooi associeert, wordt een juridisch erkende manier van waarschuwen tegen octrooi-inbreuk. Verder worden de mogelijkheden om bestaande octrooien aan te vechten, herzien. Er komen voorgebruiksrechten, met veel haken en ogen, voor partijen die de uitvinding al lang gebruikten voordat het octrooi werd aangevraagd. Naast bestaande kortingen voor het midden- en kleinbedrijf komen er extra taksekortingen voor nog ‘kleinere’ octrooiaanvragers. En als uniek Amerikaans aspect komt er een blokkade tegen octrooi op strategieën voor belastingontwijking.