Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Hoe te handelen bij deurwaardersbezoek

In een eerdere editie schreven we dat ex parte-procedures mogelijkheden bieden om inbreuk te voorkomen. Het tegenovergestelde is echter ook mogelijk.

Het is niet uitgesloten dat u op enig moment met een deurwaarder geconfronteerd wordt die een ex partemaatregel van een wederpartij of concurrent ten uitvoer moet brengen.

Doorgaans komt de deurwaarder dan conservatoir bewijsbeslag leggen, monsters nemen of een beschrijving opstellen. Een deurwaarder heeft “binnentredingsrecht” en kan zich hoe dan ook toegang verschaffen. Als bepaalde zaken zich bij derden bevinden, zijn dezen verplicht tot medewerking. De deurwaarder de toegang ontzeggen, is dan ook geen optie.

Do”s and dont”s

Wat moet u wel doen als er een deurwaarder op de stoep staat? 

  • Het verdient aanbeveling onmiddellijk uw advocaat of gemachtigde te bellen. 
  • Vraag daarbij (vooraf) aan de deurwaarder inzage in het beslagverlof en controleer dit. Kloppen de genoemde partijen? Wordt er ook op andere plaatsen beslag gelegd? Is het hele team van de deurwaarder bevoegd om aanwezig te zijn? Waarop mag beslag worden gelegd? Wat voor soort beslag mag worden gelegd? 
  • Verder is het raadzaam om tijdens het binnentreden bij de deurwaarder te blijven. Kijk mee wat er wordt meegenomen en hoe een en ander wordt genoteerd. 
  • Denk ook na over de consequenties van het al dan niet verlenen van medewerking. Als de deurwaarder u bijvoorbeeld om een bepaalde ordner, of om het wachtwoord van een computer vraagt, kunt u uw mond houden, maar de kans bestaat dat alles dan moet worden doorgespit, of dat de gehele computer in beslag wordt genomen.

Verschilt u van mening met de deurwaarder? Dan is het van belang dat u aangeeft waar u het niet mee eens bent en dit op schrift laat stellen. Weet dat er mogelijkheden zijn om dergelijke geschillen op te lossen; er bestaat een deurwaarderskortgeding en soms wordt er ook telefonisch navraag gedaan bij de voorzieningenrechter die het verlof verleende.

Ten slotte is het van belang te weten dat de deurwaarder weliswaar allerlei zaken op- of meeneemt, maar dat dit alles niet automatisch een-op-een aan uw concurrent of wederpartij wordt verstrekt. Het is bij ex parte-kwesties vaak vereist dat de bescherming van vertrouwelijke informatie goed wordt gewaarborgd. Uw wederpartij zal u, nadat er beslag is gelegd, om inzage moeten vragen. Als u dat weigert, kan het oordeel van de rechter worden gevraagd in een procedure op tegenspraak.