Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

IE fundament voor succesvolle toekomst

Eindhoven is een van de Nederlandse kweekvijvers als het gaat om innovatief ondernemerschap. Octrooigemachtigde Johannes van Melle ziet dat start-ups in de regio lang niet altijd voldoende aandacht schenken aan IE: ‘In alle gevallen sta je met een patent sterker.’

Van Melle werkt veel met starters die opereren vanuit Brainportregio Eindhoven: ‘Start-ups hebben vaak geld nodig om te kunnen groeien. Investeerders kijken dan vrijwel altijd naar de opties voor patentbescherming. Daarnaast kosten de opbouw van distributiekanalen en een merknaam nou eenmaal veel tijd en geld. Snellere en minder risicovolle routes naar rendement zijn het samenwerken met partners, je innovatie in licentie geven aan een andere partij of een exit via een overname door een grotere onderneming. In alle gevallen sta je met een patent sterker dan met een geheimhoudingsovereenkomst.’ Van Melle heeft een paar praktische tips over patenten voor startende innovatieve bedrijven.

Kwaliteit maakt het verschil
De kosten voor een kwalitatief mindere octrooiaanvrage zijn vaak hoger dan die voor een goede aanvrage. Van Melle: ‘Kijk in de aanvraagfase dus niet alleen naar het uurtarief, maar vooral ook naar de kwaliteit en kennis van de octrooigemachtigde.’ Bij het opstellen van een octrooiaanvraag is een goede octrooigemachtigde zich van drie cruciale zaken zeer bewust:

1. De formulering van de octrooiconclusies (ook wel ‘claims’ genoemd): een te brede scope heeft het risico dat claims niet worden toegekend; een te smalle scope heeft het risico dat het patent makkelijk kan worden omzeild. Schakel de juiste professionele ondersteuning in voor het formuleren van de claims.

2. De volledigheid van de patentaanvraag: voor de patentaanvraag geldt ‘first-time-right’. Zorg dat je volledig bent. Als de tekst van de aanvraag de verschillende elementen van de vinding niet voldoende dekt, kun je dit later niet meer aanpassen.

3. De kracht van het idee: patenten die de kern van de vinding beschermen zijn het meest waardevol, patenten op een uitvoeringsvorm bieden veel minder bescherming. Bescherm daarom de kern van je vinding via een patentaanvraag bij voorkeur in de researchfase en wacht niet met het aanvragen van een patent tot het einde van het productontwikkelproces.

Routes
Voor start-ups heeft V.O. speciale routes ontwikkeld voor het verkrijgen van een kwalitatief goede patentaanvraag met internationale dekking. De pakketten bieden een toenemende mate van flexibiliteit, advies en begeleiding gedurende de internationale octrooiprocedure. Van Melle: ‘Voor alle pakketten garanderen we de kwaliteit van de claims in de patentaanvraag. Daarnaast adviseren we in alle gevallen over de octrooiprocedures die nog volgen ná de internationale octrooifase.’

Staf Depla, wethouder economische zaken in Eindhoven, onderkent dat de kansen op succes voor start-ups mede afhangen van het vermogen om hun intellectuele eigendomsrechten op de juiste waarde te schatten: ‘Een gezonde onderneming denkt niet alleen in termen van technologische ontwikkeling, maar ook in de mogelijkheden van samenwerking en mogelijkheden die worden geboden door haar IE-rechten. Start-ups zijn belangrijk voor de Brainportregio Eindhoven. Zij zorgen met hun nieuwe ideeën, businessmodellen en aanpak dat de economie niet stilvalt. Een uitgekiende strategie om hun intellectuele eigendom te beschermen, past daarbij. Wij ondersteunen van harte dat start-ups in onze regio werken aan een gezonde economische toekomst. Het kan in de komende vijf jaar 2500 banen opleveren. En daar profiteert iedereen van.’

8 misvattingen over patenten
1 – Ik leg mijn vinding eerst vast als een voorlopige beschrijving, later doe ik het volledig.
2 – Ik kan in mijn patentaanvraag nog altijd elementen toevoegen en wijzigen.
3 – Ik heb voor publicatie geen tijd gehad om een patentaanvraag in te dienen, dat ga ik op een later tijdstip doen.
4 – Ik heb nog geen patent maar er zijn genoeg mogelijkheden voor patenten voor uitvindingen in de engineering fase.
5 – Ik schrijf de volledige patentaanvraag zelf om kosten te besparen.
6 – Ik heb een klein bedrijf dus een klein bureau is beter voor mij.
7 – Ik vergelijk op basis van uurtarief en kies de goedkoopste.
8 – Het is vooraf altijd onduidelijk hoeveel het kost om een patent aan te vragen.

Meer weten? Neem dan contact op met Johannes van Melle.

Bekijk ook deze experts

Annemie Swinnen

Annemie Swinnen

  • Europees octrooigemachtigde
  • Senior associate
Annemie Jaeken

Annemie Jaeken

  • Europees, Nederlands en Belgisch octrooigemachtigde, European Patent Litigator
  • Partner
Meer experts